מצא אותנו:
מידע למועמד- לימודי סוציולוגיה
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

מידע למועמד- לימודי סוציולוגיה

תואר ראשון בסוציולוגיה במסלול דו- חוגי*

מועמד יקר!
 
אנו מודים לך על התעניינותך בלימודים לתואר ראשון בחוג ללימודי סוציולוגיה במסלול דו-חוגי לתואר B.A במכללה האקדמית גליל מערבי. אנו נשמח לספק לך את המידע הדרוש על מנת לרכוש השכלה בתחום
שיפתח בפניך אופקים חדשים לעתידך.
 
מהי סוציולוגיה?
סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות גומלין בין אנשים, בתופעות חברתיות ובתהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים, כמו: ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד. אנתרופולוגיה היא לימוד וחקר התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות. הלימוד והמחקר האנתרופולוגיים מאפשרים להכיר עושר של תרבויות, לתעד תרבויות ההולכות ונעלמות, ללמוד על תרבויות שונות ועוד.   
 
מה לומדים?
במסגרת הלימודים בחוג נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים חברתיים. הלימודים מקנים לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית בכלל ועל החברה הישראלית בפרט. במחלקה נלמדות תיאוריות סוציולוגיות הדנות בבעיות אוניברסליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי, ארגונים, עיור, משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה, זהות חברתית. כמו-כן, במהלך הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות המאפשרות להם להעריך ולבצע מחקרים באופן עצמאי.
הידע הסוציולוגי מספק השכלה בסיסית רחבה הנחוצה לכל אזרח המעוניין לעקוב אחר ההתרחשויות החברתיות בארץ ובעולם. בוגר תואר בסוציולוגיה אמור להבין טוב יותר את סביבתו המידית והרחבה, ולהחזיק בכלים שיסייעו לו להיות מעורב בהן. הידע שירכוש יהפוך אותו לאזרח משכיל ומעורב יותר משהיה קודם לכן.
 
מבין הקורסים המוצעים ישנם קורסי חובה שכל סטודנט מחויב להשתתף בהם וכן קורסי בחירה הנבחרים על ידי הסטודנט על סמך תחומי העניין שלו.
 
בחוג לסוציולוגיה ניתן ללמוד במסלול דו חוגי יחד עם הצירופים הבאים:
• סוציולוגיה- חינוך
סוציולוגיה- קרימינולוגיה
• סוציולוגיה-ניהול
• סוציולוגיה- כלכלה
 
-תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית יקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים.
 
 
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לסוציולוגיה- מדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות גומלין בין בני אדם, ועוסק בחקר שיטתי של החברה האנושית. הסוציולוגיה מהווה בסיס אקדמי לתחומים יישומיים רבים העוסקים בחברה וארגונים. מטרת הקורס היא להציג את הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים פרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו "לחשוב סוציולוגית".

מבוא לאנתרופולוגיה- מטרות הקורס הם: להרחיב ידע לגבי חברות שונות בעולם, פשוטות ומודרניות, ולגבי קבוצות אוכלוסייה שונות בארץ. לפתח את יכולת הראייה וההבחנה בהתייחסות לתופעות חברתיות. לשחרר מגישה אתנוצנטרית במגע עם בני קבוצות חברתיות-תרבותיות שונות, כבסיס להבנה של מציאות המפגש החברתי בחברה הישראלית. להבין מושגים סוציולוגיים הקשורים לתרבות. לזהות את התרבות כגורם מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר התרבות. להכיר מחקרים שנערכו בחברות פשוטות ומודרניות.

החברה בישראל- הקורס יעסוק באופנים שבהם החברה הישראלית מתמודדת (בהצלחה ולא-בהצלחה) עם ניגודים ומתחים שונים אשר מוּבְנים בתוכה ועם תהליכי שינוי מהירים המתרחשים בה מראשיתה. מתוך כך, ניסיון להציב תמונה כוללת של החברה הישראלית בשנים האחרונות.

 מבוא לפסיכולוגיה חברתית- גילוי הדיסציפלינה החוקרת את יחסי הגומלין בין היחיד והחברה. הקניית ידע בנושאים מרכזיים בפסיכולוגיה חברתית. הכוונה תשומת הלב על תהליכים חברתיים בחיי היומיום והקניית כלים להבנתם. פיתוח גישה ביקורתית ורפלקסיבית להשפעתם של תהליכים חברתיים.
 
• רשתות וארגונים היררכיים- למרות שרשתות חברתיות אינן תופעה חדשה, הרי שההתפתחות של טכנולוגיות תקשורת חדשות, כמו אינטרנט וטלפונים ניידים, מובילה לשינויים חברתיים משמעותיים. הקורס יתמקד באינטראקציה ו/או מיזוג בין שני מבנים חברתיים עכשוויים בולטים: מבנים ארגוניים היררכיים ורשתות חברתיות. הקורס יחל בהיבטים סוציולוגיים ותיאורטיים. בהמשך תוצג מתודולוגיית חקר רשתות, ונדון בפירוט במספר נושאים שנחקרו כגון: רשתות וארגונים, תפקיד רשתות אינטרנט בארגוני טרור, ורשתות חברתיות מול שלטון היררכי במחאת האוהלים ובמהפכות האביב הערבי.  
 
•  שיטות מחקר איכותניות- מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את עקרונות המחקר האיכותני ושימושיו. בקורס נלמד שיטות שונות למחקר איכותני ונדון בבסיס האפיסטמולוגי של המחקר האיכותני, ביתרונות ובחסרונות של שיטות אלו, ובדילמות והסוגיות המעסיקות חוקרים בתחום. נכיר שיטות כמו מחקר אתנוגראפי, תצפית משתתפת, ראיונות-עומק, ראיונות נרטיביים, ניתוח תוכן ועוד. בנוסף, נכיר גם תוכנות המשמשות לצורך ניתוח נתונים איכותניים. בקורס יינתן דגש על חקר איכותני של ארגונים וניהול.

• תיאוריות אנתרופולוגיות- הצגת הרקע החברתי והחשיבתי להתפתחות גישות תיאורטיות שונות. הכרות עם זרמים עיקריים ותיאוריות  מרכזיות שעצבו את תחום האנתרופולוגיה. מפגש עם מושגי היסוד הנמצאים בשימוש  בשיח התיאורטי, והבנתם. הכרות מעמיקה עם מספר דמויות מרכזיות בתחום התיאוריה האנתרופולוגית.

• תאוריות סוציולוגיות א+ב- להרחיב ולבסס את הידע הנלמד בקורס המבוא לסוציולוגיה, להקנות לתלמידים ידע בסיסי בניתוח התיאורטי הסוציולוגי של החברה בת-זמננו, לפתח בקרב התלמידים את דרך החשיבה הסוציולוגית.

• הסוציולוגיה של הסטייה- יצירת תשתית מושגית המאפשרת התייחסות לתופעות של סטייה חברתית. כמו כן, חשיפה למגוון תיאוריות המסבירות סטייה חברתית ולימוד צורות שונות של סטייה חברתית.

לאן ממשיכים?
בוגרים מצטיינים של החוג לסוציולוגיה כאן אשר ירצו להמשיך בלימודים לתואר שני בסוציולוגיה פתוחים בפניהם מסלולים רבים באוניברסיטאות במחקר בארץ (אך גם בחו"ל). להלן כמה מהמסלולים העיקריים:

• תואר שני בסוציולוגיה עיונית- למרות שמגמה זאת נחשבת לא מעשית מתברר שהרבה מעסיקים , דווקא מתחומי שרות פיתוח וייצור גבוהים, מעדיפים בוגרים של התחום העיוני על פני בוגרים של התמקצעות טכנית ופרופסיונאלית יותר. זאת כיוון שהמעסיקים האלו מאמינים שבוגר שהתמודד בלימודיו עם תחומים עיוניים הינו פתוח יותר לחשיבה יצירתית ולפתרון בעיות הדורשות המשגה וחשיבה מ"חוץ לקופסה". כמו כן זוהי הכנה טובה מאוד למי שמתכוון להמשיך בכיוון האקדמי וגם להשלים לימודי דוקטורט.

• תואר שני בלימודי אנתרופולוגיה- זהו מקצוע המתמקד בהתבוננות מעמיקה בחברה , או קהילה, או ארגון חברתי ספציפי – בארץ אך גם בעולם, בהווה אך גם בעבר. הלומדים מקצוע זה נחשפים לחקירה בחברה/קהילה/ארגון שהינה רב שכבתית ובעלת זווית רבות ושונות. גם כאן – מדובר על מסלול שהינו במידה רבה מכוון גם להמשך לימודים לדוקטורט.

• תואר שני בלימודי סוציולוגיה מחקרית- מגמה זאת מדגישה את התחומים המתודולוגיים מחקריים בסוציולוגיה ובמתן שרות לציבור, למשל באמצעות סקרי דעת קהל בנושאים שונים, מחקרי הערכה של פרויקטים חברתיים, ניתוח משמעויות של סקרים חברתיים / קהילתיים ולאומיים.

• תואר שני בסוציולוגיה ארגונית על ענפיה השונים- לימודים אלו הם יותר בכיוון הפרופסיונאלי למרות שחלק ניכר מהלומדים ממשיכים לימודיהם לתואר שלישי. הדגשים בענפים השונים של מגמה זאת הם על חקר ארגונים חברתיים (בצורותיהם השונות – ארגוני עבודה ועסקים, ארגוני שרות, ארגונים מהמגזר השלישי, ארגונים קהילתיים, ארגונים ציבוריים וממשלתיים).

הלימוד במסלול  הדו חוגי בסוציולוגיה הוא גם בדגש תאורטי, גם בדגש יישומי וגם בדגש על לימוד המיומנויות הנדרשות לתפקוד בארגונים.
בנוסף לכך תמצאו באוניברסיטאות שונות גם מגמות לתארים מתקדמים בנושאים ייחודיים ומתמחים יותר, למשל – סוציולוגיה של תקשורת ותקשוב; סוציולוגיה ארגונית בדגש על הכשרה כיועצים ארגוניים, סוציולוגיה של הבריאות ועוד.
בוגרי B.A במסלול דו חוגי  בסוציולוגיה יכולים גם להתקבל ללימודים בתחומים אחרים עם השלמות לא רחבות ביותר, למשל לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, לימודי תואר שני במדע המדינה, לימודי תואר שני בתחומים מסוימים בחינוך וכן בתחומים מסוימים במנהל.
 
 
מה עושים עם זה?
פוטנציאל התעסוקה של בוגרי סוציולוגיה לתואר ראשון הינו רחב ביותר. זאת כיוון שמעסיקים רבים רואים בלימודים אלו הכשרה בחשיבה מופשטת, בפתרון בעיות , ביכולת המשגה. וגם כיוון שלימודי התואר הראשון בסוציולוגיה נותנים רקע טוב מאוד להבנת החברה הישראלית על רבדיה השונים גם בהווה, גם תוך התייחסות לעברה וגם הבנה לגבי הכיוונים אליהם היא הולכת או לאן שאפשר לכוונה. כך תמצאו בוגרים של לימודי סוציולוגיה ממכללות ואוניברסיטאות בארץ (ובעולם) במשרדי ממשלה רבים, ברשויות מקומיות, בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות ואפילו בעולם העסקים הממוקד.
 
 
 
מידע נוסף אודות לימודי סוציולוגיה*, מסלול דו-חוגי:
לעמוד הראשי בנושא תואר ראשון
 
*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |