מצא אותנו:
תקנון הרשמה אונליין
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: דף הבית

תקנון הרשמה אונליין

אתר ההרשמה מיועד לקצר את זמן הרישום ומאפשר הרשמה מלאה המותנית בתשלום דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי.לפני פעולת ההרשמה מומלץ לקרוא בעיון את כללי ההרשמה שלהלן.
הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בידיעון למועמדים.
 
מסמך זה בא להסדיר את הקשר ומחויבות הסטודנט למכללה האקדמית גליל מערבי (להלן – "המכללה").
 
 1. ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה למכללה מתבצעים דרך אתר ההרשמה המקוונת.
 2. התשלום הינו באתר אינטרנט מאובטח. לאחר מילוי הפרטים ותשלום דמי ההרשמה, תקבל הודעה המאשרת את הרשמתך. קבלה על תשלום תישלח לכתובת הדוא"ל שלך לאחר קליטת הנתונים במדור שכר לימוד.
 3. לאחר ביצוע ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה יתאפשר לך לעקוב אחר מצב מועמדותך באתר ההרשמה וזאת על ידי כניסה לאתר עם מספר תעודת הזהות שלך.
 4. לאחר ההרשמה יש להעביר את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת בגרות: מי שטרם קיבל תעודה יצרף אישור רשמי של משרד החינוך על זכאות לתעודה כולל ציונים.
  •  צילום תעודת זהות: מועמד שאינו תושב ישראל יתבקש להעביר צילום דף פרטים אישיים מהדרכון.
  • ספח פסיכומטרי, במידה ונבחנת
  • ציון מבחן אמי"ר / אמיר"ם, במידה ונבחנת
  • ציון מבחן יע"ל, במידה ונבחנת
  • תעודת סיום מכינה, במידה ויש
  • מסמכים על השכלה על תיכונית, במידה ויש

  איך מוסרים את המסמכים? ישנן כמה אפשרויות:


  • בזמן ההרשמה המקוונת ישנה אפשרות להעלאת המסמכים ע"י סריקה. (בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)
  • ניתן למסור את המסמכים בהגעה למכללה. (במקרה זה יש להצטייד במסמכים המקוריים)
  • ניתן לשלוח בדואר לכתובת: המחלקה להרשמה ללימודים, ת.ד 2125, עכו מיקוד 2412101. (במקרה זה יש לשלוח עותק של המסמכים המקוריים. בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)
  • ניתן לשלוח בפקס: 04-9015335 בציון שם מלא ומספר תעודת זהות. (בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)

 5. במידה ונתקלת בבעיה במערכת הרישום המקוונת ניתן לפנות אל מוקד התמיכה הטכנית בטלפון 04-9015103 בימים א' - ה' , בין השעות 9:00 –  19:00

  הצהרת המועמד
 6. אני המבקש להתקבל ללימודים במכללה האקדמית גליל מערבי מבהיר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה והמסמכים המצורפים הינם נכונים, מלאים ומדויקים.
 7. אני מתחייב לפעול לפי תקנונים של המכללה ולשלם למכללה על פי הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בתקנון שכר הלימוד באתר המכללה.
 8. אני מקבל עלי את כל נהלי המוסד ומביע את הסכמתי לקבל הודעות שישלחו מטעמו באמצעים כגון דואר אלקטרוני או מסרונים.
 9. ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם למכללה.
 10. אני מאשר בזה כי אם וכאשר אתקבל ללימודים במכללה האקדמית גליל מערבי, תהיה המכללה רשאית למסור פרטים אודותיי לגורמים אשר יפנו בבקשה כזאת ובהם המוסד לביטוח לאומי, לשם בדיקת מועמדותי לקבלת פרס, מלגה, סיוע, תעסוקה, מקום עבודה וכיו"ב – למטרות אשר נועדות לסייע לי.
 11. אני מאשר/ת כי הליכי ההרשמה ידועים לי וכי אפעל על פי הנאמר בתקנון.
 12. אני מאשר/ת בזאת כי ידוע לי שפתיחת מסלולי לימודים מותנית במספר הנרשמים.
 13. הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי והרשאתי, כי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים, המכללה תקבל ממשרד החינוך ו/או מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או מי מטעמם שהוסמך על ידם, את ציוני הבגרות שלי ואת ציוני המבדקים הפסיכומטריים וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין המכללה לבין מוסדות אלה.
 14. ידוע לי שכל מסלולי הלימודים, מועדי הרישום ותנאי הקבלה מופיעים בידיעון למועמדים.
  למידע נוסף והתייעצות לגבי מסלולי הלימוד מומלץ להתקשר למרכז ההכוונה ללימודים בטלפון 1-800-50-11-50.
 15. במידה ובחרת באחד ממסלולי הלימוד הבאים: סוציולוגיה*, לוגיסטיקה*, רב-תחומי*, תידרש לחתום על הצהרה האומרת כי ידוע לך שהמכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ב-ב.א. סוציולוגיה/לוגיסטיקה/רב-תחומי וכי קיימת אפשרות בסופו של דבר שהמכללה לא תוסמך להעניק את התואר. במקרה זה המכללה מתחייבת לאפשר לסטודנטים להשתלב  בתכנית חלופית.
 16. הנני מצהיר כי לחיצת "אישור" בטופס אלקטרוני תחייב אותי כאילו אישרתי זאת בכתב.
 
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
 
 
 
 
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |