מצא אותנו:
אשכול ליקויי למידה
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

אשכול ליקויי למידה

בסיסי ידע בחינוך המתמטי

הסמינריון יעסוק בקשר שבין הידע והאינטואיציה המתמטית בגיל הרך ובין היכולת העתידית של הילדים בהבניית ידע מתמטי בעתיד. יוצגו חלופות של הוראה מתקנת ושל מיומניות יסוד במתמטיקה ובשימוש בסמלים מתמטיים בהוראת המספר בגיל הרך. עוד יעסוק הסמינריון בראשית הגיאומטריה, ובדגמים ותבניות מתודולוגיות להוראת מתמטיקה בגיל הרך ובשאלה כיצד ניתן ליצור תהליך בונה ידע מתמטי.

הבנת הנקרא וקשיים בהבנת הנקרא

השיעור ידון בתיאוריות של הבנת הנקרא והשלכותיהן על פענוח הטקסט וזיכרון הטקסט. כמו כן, יידונו הגורמים המשפיעים על הפקת משמעות מטקסט: מעורבותו של הקורא בפיענוח הטקסט סוג הטקסט הנקרא ותוכנו.

הוראה מתקנת במתמטיקה

מטרת השיעור לבנות עם הסטודנטים "ארגז כלים" לטיפול בקשיים של תלמידים בתפיסת מושגים במתמטיקה. הקורס יציג דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן לבנות עם הילדים את המושגים המתמטיים הבעייתיים עבורם, תוך מימוש היכולת שלהם והרחבתה. השיעור עוסק בהמחשת נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי, פיתוח היכולת להצגת נושא מתמטי בדרכים שונות, פיתוח היכולת לביצוע התאמות עבור ילדים המתקשים במתמטיקה, שילוב עבודת צוות בלמידה. השיעורים סובבים סביב הצגת דוגמאות מתוך עבודות תלמידי בית-ספר יסודי, קריאת מאמרים וניתוחם בהקשר של הבעיות שיועלו לדיון, ושילוב המחשב במתן תמיכה לתלמידים המתקשים. הסטודנטים מבצעים מטלות תוך שילוב המחשב בהצגת המשימות בכתה.

הפרעות קשב

הפרעת קשב והיפראקטיביות מעסיקה רבות את השיח הציבורי והאקדמי. כמעט בכל כיתה ישנם 2-3 ילדים המאובחנים כסובלים מהתסמונת. אצל רבים מהם ההשלכות והקשיים מתסמונת זו פולשים לתחומי חיים נוספים. השיעור מאפשר לסטודנטים התוודעות למחקר בנושא זה.

ליקויי למידה במתמטיקה

במטרה להתאים את דרכי ההוראה וחומרי ההוראה להטרוגניות בכתה, ובמיוחד, על מנת להיענות לצרכי התלמיד המתקשה, מוצג בשיעור מגוון של כלים לניתוח קשיים של תלמידים. השיעור דן בהתפתחות ההבנה של מושגים מתמטיים ובדרכים להבטיח את הבנת המתמטיקה בגן ובבית הספר היסודי. הוא מציג מחקרים על התפתחות קוגניטיבית, העוסקים בקשייהם של הילדים.

ליקויי למידה בקרב מבוגרים

הסמינריון עוסק בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של לקויות למידה בקרב בוגרים. הסטודנטים משתתפים במחקר אמפירי על ליקויי למידה בקרב מבוגרים. (סמינריון)

ליקויי שפה ותקשורת באוכלוסיות שונות

השיעור מעניק ידע על שפה ותקשורת והתפתחותם התקינה, כבסיס להבנת מאפייני השפה והתקשורת של ילדים בעלי הפרעות בהתפתחות השפה, התקשורת, והדיבור. כמו-כן נדונים עקרונות וקווים מנחים של שיטות הוראה המתאימות לכל אחת מהאוכלוסיות. (סמינריון)

למידה וקשיי למידה

הקורס מגדיר תחילה את ההבדל בין מתקשי למידה ולקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא בעיקר סביבתי. ליקויי למידה הם קשיים בעיבוד קוגניטיבי, שהם בד"כ מולדים, ושמקורם בשיבושים בתפקוד מערכת העצבים. שהם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על האינטליגנציה בכללה. הקורס מקנה ידע בסיסי בנושאים הקשורים לליקויי למידה. חלקו הראשון מוקדש לבירור נושאים הקשורים לתהליך הלמידה. חלקו השני דן בתהליכי למידה, בהגדרות לקויי למידה ומתקשי למידה, בסוגים שונים של לקויות למידה ובקשר שבין לקות ליכולת הלמידה ולמיומנויות אקדמיות.

לקויות למידה

השיעור דן במודלים תיאורטיים המתארים את הטיפול בתלמידים עם לקויות והפרעות בלמידה. עוד הוא עוסק בכלים ותוכניות לטיפול בלקויות ובהפרעות שונות הפוגעות בלמידה ופיתוח כישורים לניתוח של תהליכי הוראה ולמידה.

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

השיעור מקנה לסטודנט רקע תיאורטי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומידע על הצרכים המיוחדים ועל המגמות הקשורות בחינוך וטיפול בילדים עם צרכים אלה.

מבוא לפסיכולוגיה של הקריאה והכתיבה

השיעור מציג מושגים, תיאוריות ומחקרים על התהליך הפסיכולוגי הכרוך בקריאה ורכישתה, המערכות הקוגניטיביות הכרוכות בקריאה, והוראת הקריאה כן נדונים הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה טרם ההוראה הפורמלית ובמהלכה. הקורס עוסק גם בשיטות שונות להקניית הקריאה ובהבדלים בין שיטת הלימוד באשר למניעת היווצרותם של קשיים ברכישת הקריאה. כן נדונה האפשרות שאופן שגוי או לא מתאים של הקנית הקריאה גורם המביא לקשיי בקריאה וכתיבה.

מחשבים בחינוך המיוחד

הקורס מאפשר היכרות עם יישומי טכנולוגיה ומחשב המשמשים כלים אלטרנטיביים, מסייעים ותומכים לתקשורת וללמידה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הוא דן בקבוצות אוכלוסייה וצרכיהן, והלקויות הנפוצות: לקויות פיזיות, קוגניטיביות, לקויות למידה ולקויות תקשורת. נבחנים גם כלים של טכנולוגיה מסייעת, תוכנות מחשב ואתרי אינטרנט עבור אוכלוסיות אלה.

משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים

השיעור עוסק בהכרת התהליכים המתרחשים במשפחה שאובחן אצלה ילד עם צרכים מיוחדים, השפעת נוכחות הילד על ההורים, האחים, והמשפחה המורחבת, היבטים רגשיים, כלכליים חברתיים ותפקודיים. בחינת דרכי התמודדות של משפחות והסתגלותם, דרכי עבודה של אנשי מקצוע בתמיכתם במשפחות.

מתודיקה להוראת המתמטיקה

השיעור עוסק באפיון הלקויות בהבנת מתמטיקה בקרב תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.  הוא מתמקד באפיון הקשיים, השגיאות והתפיסות המוטעות במתמטיקה בקרב אוכלוסיות מיוחדות. כן נידונות גישות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, במטרה להביא לגמישות בתוכניות התערבות והוראה. ניתוח תצפיות וראיונות עם לומדים מתקשים. הבנת תהליכי רכישת ידע בקרב המתקשים בלימוד המתמטיקה.

סוגיות בחקר הקריאה

הסמינר מציג לסטודנטים שיטות מחקר בקריאה ועוסק בשאלה כיצד לתכנן ניסוי מעבדה כדי לנתח את הנתונים, ולפרש אותם בהתייחס לתהליכים הקוגניטיביים שבבסיס תהליך הקריאה ועל-פי מודלים של ייצוגים מנטליים.

קשיי קשב וניתוח התנהגות

הקורס מיועד למורים, גננות, ואנשי חינוך בעוסקים בבניית תוכניות התערבות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים לבניית תוכניות התנהגות ליחיד או לקבוצה, וכלים לביצוע הערכה של יעילותה. שתי גישות יוצגו לסטודנטים: האחת, ניתוח התנהגות יישומי (ABA) והשנייה, ניתוח בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

קשיים בקריאה ובכתיבה

השיעור דן בהיבטים של תהליך הקריאה בהם מתגלים קשיים. בדיון מובהרים ההבדלים בין קשיים שמקורם אורגני (למשל תקשורת לקויה בין המיספרות המוח) לבין קשיים שמקורם סביבתי, המתבטאים בהיקף אוצר המילים ובידע מוגבל על העולם. כמו-כן נדונים קשיים הנובעים מהעדר יכולת קשב, וקשיים אמוציונאליים כגון יחס שלילי לביה"ס. הקורס עוסק גם בנושאים הקשורים באיתור המתקשים בקריאה, בהערכה ובטיפול בבעיות קריאה וכתיבה.

שילוב, הכלה ומסגרות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך

הסמינריון מעמיק את ההבנה של תהליכים בחינוכם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במסגרות רגילות ומסגרות מיוחדות ומציג יישום של כלים בסיסיים של מחקר: תכנון, איסוף נתונים ועיבודם, כתיבה אקדמית בסגנון APA, והכנת עבודה סמינריונית. (סמינריון)

שפה ומוח

השיעור עוסק בתהליכים הנוירו-קוגניטיביים המעורבים בהבנה ובהבעה של שפה דבורה וכתובה. במהלך השיעור נלמדים ההיבטים הפונולוגיים, המורפולוגיים, הסינטקטיים, הסמנטיים והפרגמטיים של עיבוד שפה במוח התקין. כן, נדונים מבנה המוח, אזורי השפה ועיבודה.

תיאוריות למידה, טיפוח למידה, וקשיי למידה

הסמינריון דן בתיאוריות למידה, ובאפשרויות היישום של תיאוריות למידה במסגרות הוראה. הוא מתחיל בשאלה מהי ידיעה ולמידה (אפיסטמולוגיה), איזה מציאות אנחנו מסוגלים לדעת ובאיזה ודאות (אונטולוגיה). אחר-כך נדונה השאלה איזה ידיעות נרכשות וכיצד, ואיזה ידיעות מובנות מראש במערכת העצבית. לבסוף נדון יישום תיאוריות הלמידה בהוראה במציאות חיינו.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |