מצא אותנו:
תנאי קבלה לתואר ראשון של המכללה האקדמית גליל מערבי
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: מתעניינים

תנאי קבלה לתואר ראשון של המכללה האקדמית גליל מערבי

תנאי קבלה לתואר ראשון

1. תעודת בגרות ישראלית (זכאות מלאה)
או
תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל
או
סיום מכינה קדם אקדמית בהתאם לדרישות כל חוג

2. מבחן כניסה פסיכומטרי, בהתאם לדרישות כל חוג.
3. אנגלית: בהתאם לדרישות כל חוג.

קבלה באמצעות ״אפיק מעבר״ של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה
ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחוייבו בתעודת בגרות.
 
מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך מהנדרש:
מועמדים אלה יהיו חייבים במכינת 30+/מכינת ריענון.
מועמדים שסיימו בהצלחה את לימודיהם במכינת 30+/מכינת ריענון לפני תחילת שנה״ל ושציוניהם במכינה ובמבחן הכניסה הפסיכומטרי יעמדו בתנאי הקבלה של החוג המבוקש - יתקבלו אליו ישירות במעמד של סטודנט מן המנין.
 
משך הלימודים
לימודים לתואר .B.A נמשכים שלוש שנים.
 
חובות נוספים
בהתאם לתקנון המכללה, לימודים אלו אינם נכללים במכסת השעות השנתיות הנדרשת לתואר.
 
אנגלית
כל הסטודנטים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנת הלימודים השנייה. הסיווג לרמות הלימודים עפ״י ציון מבחן פסיכומטרי, אמי״ר או אמיר״ם (אמי״ר ממוחשב).
מועדי הבחינות, הפסיכומטרית והאמי״ר ואופן הרישום אליהן, מתפרסמים ע״י המרכז הארצי לבחינות והערכה. הרישום למבחן אמיר״ם מתבצע במכללה חודש לפני הבחינה והמבחן מתקיים במכללה. קיום מועד מתוכנן מותנה במספר נרשמים מינימלי.
 
רמות אנגלית
להלן החלוקה לרמות באנגלית בהתאם לציון הפסיכומטרי:
הרמה
ציון בפסיכומטרי/אמי״ר/אמיר״ם
מתחילים מרוכז 77-0
מתחילים 2
84-78
טרום מתקדמים 1
94-85
טרום מתקדמים 2
99-95
מתקדמים 1
119-100
מתקדמים 2
133-120
פטור
134
 
הבעה עברית
״הבעה עברית״ הוא קורס שנתי ומטרתו לשפר את כושר ההבעה של הסטודנט. הקורס הוא טרום אקדמי והזכאות לתואר מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו. כל הסטודנטים חייבים להשיג פטור בהבעה עברית לתואר עד סוף שנת הלימודים השנייה.

פטורים מן הקורס:
1. סטודנטים בעלי ציון 75 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).
2. סטודנטים בעלי ציון 70 ומעלה בהבעה עברית 3 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדש).
3. סטודנטים בעלי ציון 65 ומעלה בהבעה עברית 4 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדשה).
4. סטודנטים בעלי ציון 60 ומעלה בהבעה עברית 5 יחידות לימוד בבחינת בגרות (מתכונת חדשה).
5. סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית במכללה אחרת או במוסד על תיכוני מוכר בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.
6. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם אקדמיות אחרות והשיגו ציון 75.
7. סטודנטים בעלי תואר ב.א. או B.Ed ממוסד אקדמי ישראלי מוכר.
8. סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה בציון עובר 65. ההשתתפות בבחינת הפטור כרוכה בתשלום. מועדי הבחינות יפורסמו על לוחות המודעות ובמזכירות החטיבה האקדמית.
9. סטודנטים שקיבלו פטור מועדת ההוראה של החוג.

עתודאים/ אנשי כוחות ביטחון
עתודאים
המכללה מוכרת כמוסד ללימודי עתודה אקדמית. מועמדים מתאימים רשאים להגיש בקשה לדחיית שירות בלשכות הגיוס.

אנשי כוחות הביטחון
רשאים להגיש בקשה לריכוז לימודיהם.

שמיעה חופשית
1. מועמדים ללא תנאי קבלה ללימודים ועליהם לשפרם ובמקביל מעוניינים ללמוד קורסים אקדמיים, ירשמו כשומעים חופשיים. הקבלה ללימודים בשנה העוקבת תישקל בהתאם לתנאי הקבלה וההישגים בקורסים שנלמדו במסגרת שמיעה חופשית.
2. המעונינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מסוים שלא לתואר, יוכלו ללמוד קורסים במסגרת שמיעה חופשית.
3. גמלאים המעונינים בהעשרה.
4. תלמידי בתי ספר על יסודיים.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |