מצא אותנו:
אשכול לימודי אוריינות
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

אשכול לימודי אוריינות

ניצני אוריינות

השיעור מקנה ידע על ניצני אוריינות ומאפייני התפתחות הקריאה והכתיבה של ילדים טרם כניסתם למסגרות למידה פורמאלית בבית-הספר. הוא דן בדרכים ופעילויות לטיפוח והעשרה של ניצני אוריינות במסגרות החיים של הילד, ובהדרכה לפעילות משותפת עם ילדים המפתחים ניצני אוריינות.

פיתוח מיומנות שפה במסגרת החינוכית – היבטים תיאורטיים ומעשיים

השיעור מקנה ידע תיאורטי על שפה, אוריינות, זיכרון ולמידה, וידע מעשי על כלים, שיטות עבודה ואסטרטגיות לפיתוח מיומנויות שפתיות אצל ילדים במסגרת החינוכית. לקראת סופו, מתנהלת סדנה לסיכום כל אחד מנושאי הקורס. הסטודנטים מתנסים בעיבוד שיטות העבודה שהוצגו והתאמתן לתוכניות הלימודים בגן ובבית הספר.

תקשורת בין המערכת הבית-ספרית למערכת המשפחתית

המחקר בשלושת העשורים האחרונים מצביע על תרומתן החשובה של המשפחות ומסגרות התמיכה הבלתי פורמאליות במשפחה ובקהילה לשיפור ההישגים הלימודיים של ילדיהן. השיעור נועד להקנות ללומדים את הרקע התיאורטי והמעשי המסייע להעצמת הורים בחינוך, לאפשר למשתתפים התנסויות ורכישת מיומנויות המסייעות לתמוך בחינוך של ילדיהם ולעודד את ההורים לקחת חלק פעיל בלימודיהם של ילדיהם בבית ובקהילה.

היסטוריה של המתמטיקה

ההיסטוריה של המתמטיקה משקפת את ההתפתחות התרבות, החברה, והמדע לאורך שנים רבות. המשתתפים בשיעור ירחיבו את הידע ביחס להתפתחות המתמטיקה בהיבטים היסטוריים, ובהתייחסות לקשר בין התפתחות המתמטיקה לבין ההתפתחות החברה האנושית. במהלך השיעור מכירים הסטודנטים כמה מגדולי המתמטיקאים, והתיאוריות אותן הם פיתחו.

למידה אלטרנטיבית

בשיעור מוצגות דרכי למידה אלטרנטיביות המותאמות לאוכלוסיות שונות ולהוראת דיסציפלינות שונות. ההרצאות מתמקדות בתרומת דרכי למידה אלטרנטיביות להתמודדות עם הטרוגניות של התלמידים בכיתה, בהיבטים האישיים ובהיבטים התרבותיים. מושם דגש על הקשר בין דרכי למידה אלטרנטיביות לבין מהלכים ורעיונות בפיתוח תכניות לימודים.

למידה והוראת מתמטיקה בבית הספר הקדם יסודי ובבית הספר היסודי

השיעור הזה מפתח אצל הסטודנט את היכולת להבין תהליכי חשיבה של תלמידים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים בגיל הרך ובבית הספר היסודי, תוך פיתוח היכולת לרפלקציה על הוראת מתמטיקה ולמידתה בהתייחס לתכנים העומדים לרשותנו בעידן הדיגיטלי. בחלקו הראשון, למידה וחשיבה א',מקנה  השיעור ידע בסיסי על תהליכי זיכרון ומסביר את השלכות מאפייני הזיכרון על תהליכי למידה.  חלקו השני, למידה וחשיבה ב', מעמיק את הידע על תיאוריות קוגניטיביות בעלות השלכות ישירות על תהליכי למידה במטרה לאפיין למידה יעילה ומיגבלותיה. 

מבוא לאוריינות דיגיטלית

השיעור מציג מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. הוא סוקר סוגים שונים של טכנולוגיות, ומסביר את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח. כן מוצגים כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |