מצא אותנו:
קורסים נלמדים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

קורסים נלמדים

קורסים נלמדים בתואר ראשון בניהול

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

מטרת הקורס: היכרות עם מושגים מאקרו כלכליים בסיסיים: חשבונאות לאומית – תוצר,צריכה וכו'. אבטלה, אינפלציה, כסף, מחזורי עסקים, צמיחה, וכו'.
היכרות עם המשק הישראלי  - מאפיינים ייחודיים, מגמות על פני זמן בהשוואה בינ"ל. 
מדיניות כלכלית – פיסקאלית ומוניטארית, השפעות אפשריות לפי גישות שונות – טווח קצר מול טווח ארוך.
המאקרו כלכלה כתחום בכלכלה ובמדעי החברה- שאלות, גישות מגבלות.
היכרות עם מאגרי מידע מאקרו כלכליים ותרגול איסוף נתונים על המשק הישראלי.
 

בניית תכנית עסקית

מטרת הקורס: להקנות לסטודנטים היכרות ראשונית ובסיסית בניהול חברות הזנק. הקורס מכסה את מגוון הנושאים העיקריים הקשורים ביזום, הקמה, וניהול חברות הזנק טכנולוגיות. הקורס  כולל תרגול מעשי של כתיבת תוכנית עסקית, הכנת מצגת לגיוס הון ראשוני, ניהול מו"מ עם משקיעים וקרנות הון סיכון. במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים לבנות בצוותים תכניות עסקיות למיזמים חדשים או לצורך תכנון פרויקטים חדשים בארגונים קיימים.

שיווק בינלאומי

מטרת הקורס: חלקו הראשון של הקורס יעסוק בסוגיות הקלאסיות הנוגעות לסביבת השוק הבינלאומי:
תרבות, מסורת, כלכלה, ואקלים פוליטי; אסטרטגיות של חדירה לשווקים הגלובליים; והתאמת תמהיל השיווק לצרכיו המיוחדים של הלקוח הבינלאומי.
החלק השני יתמקד בשאלת ההשגה של יתרון בזירה הגלובלית. לשם כך תוצג האבולוציה בהתפתחות החשיבה הכלכלית-שיווקית מימיAdam Smith  עד מודל היתרון התחרותי של Porter.

יסודות ההתנהגות הארגונית – מיקרו

מטרת הקורס:  להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית בארגונים, אשר תבחן בשתי רמות: רמת הפרט, ורמת הקבוצה, כולל זיקות הגומלים ביניהן. ברמת הפרט ידונו היבטים של התנהגות הפרט כמו תפיסה, למידה, אישיות ויכולת הנעה. ברמת הקבוצה ידונו היבטים של דינאמיקה קבוצתית ומערכת היחסים בין קבוצות. הקורס מבוסס על הרצאות שיעסקו במאפייני ההתנהגות האנושית בארגונים.

שיטות מחקר למנהלים

מטרת הקורס: להקנות לסטודנטים ידיעה והבנה של שלבי המחקר המדעי במדעי החברה, על מנת שיוכלו להעריך ולבקר טוב מבעבר מחקרים שונים במדעי החברה. בהרצאות נסקרים עקרונות המחקר במעבדה ובשדה. דגש מיוחד יינתן לנושאים הבאים: השיטה המדעית, סיבתיות, תכנוני ניסוי אמיתיים ומדומים, מחקרי שדה ומעבדה, מחקרי הערכה, מהימנות ותוקף, סולמות, שימוש בראיון ובשאלון ככלים לאיסוף נתונים, עקרונות בבניית שאלונים והטיות אפשריות בשאלון, סוגי שאלונים ואינדקסים. השיטה הניסויית כשיטה לשליטה ובניית מערך המחקר, בעיות אפשריות בביצוע ניסוי, סוגיות אתיות בביצוע מחקרים במדעי החברה.

אסטרטגיה ומדיניות עסקית

מטרת הקורס: הקניית ידע על עיצובה ומיומנות ביצועיה של אסטרטגיה עסקית ופיתוח חשיבה אסטרטגית שיטתית, וכן, הבנת הגישה האסטרטגית ופיתוח היכולת ליישום תובנותיו של ניהול אסטרטגי בשטח.

תקשורת שיווקית

מטרת הקורס: הסביבה התחרותית בת זמננו מציגה בפני מקבל ההחלטות בחברה העסקית אתגר מורכב המצריך, בין השאר, הבנה מעמיקה של עולם התקשורת.  הקורס יציג אסטרטגיות וטכניקות הייחודיות לעולם התקשורת -  פרסום, ערוצי המדיה,יחסי הציבור כגורמים קריטיים בקידום מכירות, חדירה לשווקים חדשים, שמירה על נתח השוק ו/או הרחבתו. 
בקורס יוצגו אמצעי תקשורת מתקדמים כולל יישום כלים חדשניים באמצעות רשתות חברתיות וערוצי פרסום חדשניים.

אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

מטרת הקורס: תכליתו של קורס זה  להקנות למשתתפים מיומנויות באבחון בעיות אתיות העולות תדיר בתהליך קבלת החלטות ודרכים ופתרונן. הקורס יתמקד בשלושה רבדים: ראשית, נסקור את הבסיס הנורמטיבי לאחריותו החברתית של התאגיד וארגונים בכלל. שנית, נבחן את המימד ההתנהגותי המשפיע על התנהגות מנהלים בסביבה העסקית. שלישית, ננתח בעיות אתיות רווחות בעולם העסקים ונתאר דרכים שונות להתמודדות עימן.

ניהול משאבי אנוש

מטרת הקורס: הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לניהול משאבי אנוש בעידן הגלובליזציה, ובתנאי שוק דינמיים ותחרותיים, תוך מתן דגש לתמורות שחלו בשיטות הניהול בעידן של חדשנות ארגונית וטכנולוגית.
בקורס יידונו הנושאים הבאים: גישות תיאורטיות לניהול משאבי אנוש, שוק העבודה, ניתוח עיסוקים והערכת עיסוקים, גיוס, מיון והצבה של עובדים, הנעת עובדים, הערכת עובדים, הדרכת עובדים, פיתוח וניהול קריירות ארגוניות, רווחה תעסוקתית, פרישת עובדים, ניהול משאבי אנוש בחברות רב לאומיות.

יסודות ניהול השיווק

מטרת הקורס: תחום השיווק הולך ותופס, בשנים האחרונות, מקום מרכזי במבנה ובפעילות הפירמה המודרנית. הקורס יעמוד על הגורמים לתופעה זו, כמו גם על הסוגיות העיקריות מולן ניצב מקבל ההחלטות בסביבה העסקית: זיהוי צרכי הלקוח ועיצוב מענה שיווקי כולל. בפני הסטודנטים יוצגו מושגי היסוד, התופעות, התפישות, התיאוריות והמודלים אשר התגבשו לכלל מדע השיווק בן זמננו.

קבלת החלטות

מטרת הקורס: הקניית רקע תיאורטי וכלי ניתוח מעשיים בקבלת החלטות, בעיקר ניהוליות, בשלושה מעגלים: היחיד, הקבוצה והארגון על רקע תנאים וסביבות החלטה שונות: ודאית, לא ודאית ובתנאי סיכון.
יוצגו תיאוריות שמקורן בתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה קוגנטיבית, אבולוציונית, חברתית וכלכלה ותתואר ההסכמה (כמו גם חוסר ההסכמה) בין התיאוריות השונות. יוצגו מודלים ישומיים בקבלת החלטות ויבחנו היוריסטיקות ("כללי אצבע") בהקשר של מודלים אלה.

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

מטרת הקורס: הכרות עם הפסיכולוגיה החברתית, ענפיה, שיטות המחקר שלה, ויישומיה, עם לקיחת חלק במחקר והתנסות של חקר עמדות ושל פעילות בקבוצה קטנה.

ניהול התפעול

מטרת הקורס: סקירת הנושאים העיקריים בתחום הייצור וללמוד כלים אנאליטיים בסיסיים הנחוצים למנהל התפעול או מנהל הייצור, בתכנון ובבקרת תהליך התפעול או הייצור. מטרה נוספת של הקורס, להקנות לסטודנט כלים כמותיים לניהול התפעול. ניהול התפעול הוא תהליך כולל של תכנון, ארגון, פיקוח ובקרה של תהליך התפעולי בפירמה התעשייתית בין אם היא מייצרת מוצר מוחשי או שירות שאינו ניתן לאחסון.
בקורס יושם דגש על סוגים שונים של מערכות יצור והתאמת הכלים הניהולים בהתאם לסוג תהליך היצור. בקורס יילמדו נושאים כמו חיזוי הביקוש, תכנון קיבולת ייצור, מודל נקודת האיזון וניתוח כלכלי של היקף הייצור,  מודל מלאי בסיסי ושיטת EOQ, תכנון דרישות חומרים לפי שיטת ת.ד.ח. (MRP), תזמון וסידור העבודה בקווי ייצור ועוד. הקורס יקנה לסטודנטים אפשרות להתנסות בניהול מערכות,  ממערכות יצור פשוטות ועד למערכות מורכבות.

מערכות מידע ניהוליות

מטרת הקורס: הגדרת מטרות, יעדים וסביבה של מערכת מידע.
הצגת סוגי הפעילות העיקריים במערכות מידע, טכנולוגית מידע ותקשורת בארגונים, רכיבים שונים של מערכת מידע וההקשרים ביניהם ושיטות ניתוח של מערכת מידע.

מבוא למשפט עסקי

מטרת הקורס: להעניק למשתתפים סקירה כללית של סוגיות משפטיות רווחות – הן מתחום המשפט הפרטי והן מתחום המשפט הציבורי, הנוגעות לניהול עסקים בישראל. הדיון ישלב חקיקה, פסיקה וספרות משפטית רלוונטית, תוך הדגשת הבעיות המשפטיות הרווחות בניהול עסק, והדרכים לפתרונן.
מנהלים ונושאי תפקידים בארגונים נתקלים תדיר בצורך להתמודד עם שאלות משפטיות העולות במהלך עבודתם. עולם המשפט מכתיב רבים מן הכללים הנוהגים בסביבה העסקית, ואף משפיע במקרים רבים על אופן קבלת ההחלטות. היכרות עם מבנה מערכת המשפט, מקורותיו, השפה המשפטית, תחומי המשפט השונים, ועקרונות היסוד השולטים בהם, הינם חיוניים עבור כל מנהל.

יסודות החשבונאות

מטרת הקורס: הקורס נועד להקנות למשתמשים עתידיים במידע פיננסי שאינם חשבונאים הבנה כללית בנושאי מפתח מעשיים בתחום החשבונאות הפיננסית. הקורס יקנה לסטודנט יכולת קריאה מושכלת של דוחות כספיים העיקריים המשמשים בסיס לקבלת החלטות עסקיות.
הנושאים בקורס ילמדו על פי התקינה החשבונאית החדשה בישראל אשר מבוססת על התקינה הבינלאומית.

יסודות הכלכלה

מטרת הקורס: הקורס נועד להקנות את המושגים הבסיסיים בחשיבה כלכלית. הדגשי הקורס וספר הקריאה הינם בעיקר על יישומים ומדיניות בתחומי המיקרו והמאקרו כלכלה.
 

פרקטיקום

מטרת הקורס: בית הספר לניהול שם דגש על מצוינות אקדמית מצד אחד ועל רכישת כלים יישומיים בניהול ובכלכלה מצד שני.
גולת הכותרת של ההכשרה היישומית היא בתכנית הפרקטיקום בשנה השלישית ללימודים, בה אנו מאפשרים לסטודנטים להיחשף לארגונים עצמם, לצפות ולהשתתף בתהליך הניהול בחברות וארגונים בצפון.
 
 
מידע נוסף אודות לימודי ניהול:
לעמוד הראשי בנושא לימודי ניהול
תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול
סגל התחום בלימודי ניהול
תנאי קבלה לתואר ראשון בניהול
בית הספר לניהול
למידע על מלגת עידוד למסלולי הלימוד לתואר ראשון בבי"ס לניהול


לנושאים קשורים נוספים:

לימודי כלכלה לתואר ראשון (חד חוגי)
לימודי כלכלה וניהול לתואר ראשון (דו חוגי)
לעמוד הראשי בנושא תואר ראשון
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |