מצא אותנו:
מחקרים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

מחקרים

פרסומי מחקרים של סגל בית הספר לניהול

פרופסור יעקב הורניק
 
Information dissemination via electronic word-of-mouth: Good news travels fast, bad news travels faster.
הפצת מידע פה-לאוזן במערכות אלקטרוניות: מידע חיובי מופץ מהר, מידע שלילי מופץ מהר יותר.מאת: יעקב הורניק, רינת סאצי, לודוביקה סאסרו, אלברטו פסטורה.
 
תקציר
מטרת המחקר היתה לבדוק את ההשערות הנוגעות לתיאוריית ה"הטייה השלילי" בהקשר של נפיצות מידע מסחרי חיובי ושלילי במערכות אלקטרוניות. הבדיקה נערכה בנפרד לגבי מידע ראשוני וכן לגבי מידע משני. התוצאות הראו נטייה גבוהה ביותר להפצת מידע שלילי, במיוחד בתהליכים משניים. הדבר התבטא, בין השאר, שמידע שלילי, בהשוואה למידע חיובי, מופץ ליותר אנשים, במהירות גבוהה יותר, לאורך זמן רב יותר, במלל רב יותר, תוך שיבושי תוכן רבים יותר (סינדרום ה"טלפון השבור"). המאמר מרחיב על החשיבות התיאורטית והמעשית של הממצאים. במיוחד מראה המאמר שהתפיסה בספרות המדעית לחשוב שיש הטיות חיוביות בנפיצות מידע במערכות אלקטרוניות, נכונה לגבי נפיצות מידע ראשוני (כאשר מפיץ המידע חווה את האירוע) לעומת הפצת מידע משני (כאשר מפיץ המידע עצמו לא חווה את האירוע וקיבל את המידע מאחרים) שבו הטייה שלילית.        
 
 
 
Ben-Ami, M., Hornik, J., Eden, D., & Kaplan, O. (2014). Boosting consumers’ self-efficacy by repositioning the self. European Journal of Marketing, 48(11/12), 1914-1938.
 
Purpose:  This article aims to lend insight into the consumption situation wherein consumers are unmotivated to try new products or behaviors that they perceive as too difficult to adopt as a result of low self-efficacy.
 
Design/methodology/approach: Two experiments were introduced to test hypotheses. In Studies 1 and 2, we demonstrated that enhancing specific self-efficacy (SSE) by repositioning the self, through marketing messages, increased participants’ behavioral intentions toward difficult to adopt (DTA) products.
 
Findings: In this research, an important issue is elucidated in consumer behavior: a phenomenon wherein consumers lack the motivation, as a result of low self-efficacy (i.e. assessing the disparity between their current situation and some desired goals as too wide to bridge over), to try a product that would benefit them. Thus, the marketer’s role in this case is to convince the consumers that they are able to achieve these goals.
 
Practical implications: The practical importance of the findings is especially relevant in DTA situations in which marketers aim to motivate consumers to engage in effortful consumption tasks.
 
Originality/value: The uniqueness of our approach is, in addition to introducing the theoretical concepts, to demonstrate that marketers can boost individuals’ self-efficacy by means of marketing messages that emphasize their ability to face challenges and, consequently, increase their preferences, behavioral intentions and financial commitments toward a DTA product.
 
 
ד"ר צבי וינר
 
The Effect of Net Foreign Assets on Saving RateNissim Ben David and Zvi Winer

תקציר:
נתונים אמפיריים מלמדים כי מדינות רבות מנסות לעכב את ההחלטות על הגדלת החיסכון כדי לא לגרום לירידה ברמת החיים, אבל עיכוב זה גורם לירידה ביציבות הפיננסית. אנו מציגים מודל שבו המשתנים האנדוגניים הם שיעור החיסכון, והנכסים הזרים נטו של המשק, השוטפים והמצטברים.בדיקה אמפירית של 531 מדינות מתועשות בתקופות 5891 עד 0151 מעלה כי מדינות במצב פיננסי רע נוטות להקטין את שיעור החיסכון שלהן תוך שהן גורמות להתדרדרות נוספת במצבן הפיננסי בגלל עלייה בחוב החיצוני, השוטף והמצטבר, ואילו מדינות בעלות מצב פיננסי טוב נוטות להגדיל את שיעור החיסכון שלהן תוך שהן מעלות את הנכסים הזרים נטו של המשק ובכך משפרות את מצבן הפיננסי. המסקנה העולה מן המודל והמסקנות האמפיריות הינה כי מדינות בעלות מצב פיננסי רע נמצאות במלכודת ובבחירה בין הרע לרע יותר.
 
 
 
A model for predicting population distribution amongdeveloped and developing countriesBen David Nissim, Ben David Evyatar and Winer Zvi

תקציר:
המאמר מציג מודל תיאורטי המאפשר לנבא את התפלגות האוכלוסייה בעתיד על סמך נתוני הפריון וההישרדות עבור כל קבוצה של גיל באוכלוסייה. כאשר שיעורי ההישרדות הם קבועים לכל גיל, התפלגות האוכלוסייה מתכנסת לשיווי משקל יציב כאשר שיעור השינוי בפריון שווה לשיעור השינוי בהישרדות של תינוקות בגיל אפס עד שנה. מניתוח נתונים של הבנק העולמי ואמידה של שיעורי הפריון וההישרדות מצאנו כי שיעורי הפריון הולכים וקטנים בכל המדינות. יחד עם זאת, במדינותשבהן הפריון גבוה ושיעור ההישרדות של תינוקות נמוך אנו רואים ירידה מהירה יותר בשיעור הפריון, ובמדינות שבהן שיעור הפריון נמוך ושיעור ההישרדות של תינוקות גבוה הירידה בשיעור הפריון איטית יותר.
 
 
ד"ר בועז ברק
 
Barak, B., & Katz, D. Valuing instream and riparian aspects of stream restoration–A willingness to tax approach.
                                                                                                                                  
ערכם של הנחלים לציבור 
 
תקציר:
הנחלים בישראל הנמצאים בקרבת מרכזי האוכלוסייה במישור החוף, סבלו במשך שנים מהזנחה וזיהום. הדבר הביא לאובדן רווחה לציבור מאפשרויות נופש ופנאי בהם וכן לפגיעה סביבתית לבתי הגידול לבע"ח וצמחים. בעזרת שיטות הערכה מותנית ומוצהרת באמצעות סקר, נמדד הערך הכלכלי אותו נותן הציבור בישראל לשימוש במימי הנחל ובגדותיו. המחקר הראה ערך ממוצע למשאב הטבע של 247 ₪ למשק בית בשנה. ערך זה מאפשר למעצבי מדיניות לקבוע קנסות למזהמים וערכים כספיים למתכנני שיקום נחלים. במאמר נבחנה שיטה חדשנית להערכת נכונות לשלם דרך הקצאת מחודשת של מיסים, במקום הוצאה מתוך תקציב אישי, שיטה זו מצמצמת את טעות המדידה.
 
 
ד"ר ויקטור אוקסמן

סדרת מחקרים על בניות גיאמטריות

תקצירים:
בבניות גיאומטריות באמצעות סרגל בלבד, הבנייה של משיק למעגל שמרכזו לא נתון הינה בנייה בסיסית לפתרון בעיות רבות בתחום. נכונות הבנייה מבוססת בדר"כ על המושגים של גיאומטריה פרויקטיבית וסינטטית (polar, harmonic range וכו') שאינם מוכרים לרוב לסטודנטים בתואר ראשון ואף לא למורים רבים. במאמר זה הוצגו שתי הוכחות אלמנטריות לנכונות של בנייה זו: הראשונה באמצעות גיאומטריה אנליטית וטריגונומטריה, והשנייה באמצעות גיאומטריה אוקלידית בלבד. בנוסף הובא דיון ביתרונות של תוכנה דינמית להצגת בנייה של משיקים.
 
המאמר מציג תיאור של עבודה ניסיונית המבוססת על בניות גיאומטריות באמצעות סרגל ומחוגה וממשיך בהצגה של בנייה באמצעות תוכנה דינמית (גאוגברה). במהלך הבנייה, סטודנטים במסלול להוראת מתמטיקה נדרשו לגלות תכונות והכללות בבעיה מעניינת בגיאומטריה. להשלמת המסקנות שנבעו מהבניות הוצגו הוכחות המשלבות כלים מתחומים שונים במתמטיקה למספר מקרים פשוטים ולמקרה הכללי.
 
המאמר מציג דרך פשוטה ואלגנטית לשימוש באלגברה וקטורית לצורך פיתוח נוסחאות המקשרות בין צלעות שונות של טרפז. כל נוסחא הינה הכרחית ומספיקה להוכחה כי מרובע כלשהו הינו טרפז. מובאות מספר דוגמאות לחישובים בטרפז. לדוגמא הראשונה הפתרונות מובאים הן מתוך הנוסחאות שפותחו, וכן בדרך נוספת המשתמשת בטריגונומטריה ובגיאומטריה אוקלידית על מנת להדגיש את היתרון הדידקטי של הנוסחאות המובאות במאמר.
 
 
פרופסור דני צמנסקי           

 The connectivity of the Haifa urban open space network

תקציר:
Urban open spaces are considered as spatial residuals of the expansion of built areas. The environmental impact of the resulting land-cover pattern and associated ecosystem services are frequently evaluated at a crude spatial resolution only. However, wild animals use remaining interconnected fine-grain open spaces as an infrastructure for movement. In this paper, we traced the evolution of an open-space system in Haifa, Israel, and examined the impact of urban morphology on size and distribution of open spaces at different spatial resolutions. At a 30m resolution, our analysis indicated fragmentation and increasing partial elimination of open spaces. Over time the connectivity declined at a diminishing rate, yet the network did not disintegrate into separate components. The evolution analysis implied that in crude resolution, the open space network is threatened. At a 5m resolution, our analysis showed that Haifa remains porous to animal movement. Using combined multiple least-cost paths through the urban landscape of heterogeneous permeability, we illustrated extensive connectivity among open spaces. Backyards and other urban in-between spaces complemented the seminatural open-space network connectivity, enabling wildlife movement between habitat patches and thus survival in an urbanized environment.
 
Toger, M., I. Benenson, D. Czamanski and D. Malkinson. The connectivity of the Haifa urban open space network in Environment and Planning B, 47, 2015, pp 1–2
 
 
Bursts and avalanches – the dynamics of polycentric urban evolution
 
 תקציר:
Urban construction activities are subject to periods of fast expansion followed by periods of slow growth. Some of these expansions are limited in size, while others are huge. Therefore, it is not surprising that equilibrium-oriented classical models of urban spatial structure are hard pressed to explain the formation of modern cities with polycentric structure and births of subcenters in particular. To understand the development of cities’ spatial patterns we present a model of urban spatial dynamics that is driven by two types of real-estate entrepreneurs that differ in their degree of risk aversion. The developers act in the shadow of the city planning board that formulates urban development policy and defines the boundaries of future residential expansions. The model’s salient feature is the time lag between the time of purchase of property rights by land developers and the time of the realization of revenues. We assume that this lag varies in space, being much larger in locations that are not zoned for building. It can be reduced by the planning board in cases of high demand for dwellings. We use the model to demonstrate how the interaction between demand for dwellings, the choices taken by each type of developer, and planning policies leads to the creation of new urban subcenters. The model dynamics are characterized by long out-of-equilibrium periods followed by sudden bursts of construction activity that resembles self-organized criticality.                                                                                                   
 
Broitman, D. and D. Czamanski. Bursts and avalanches – the dynamics of polycentric urban evolution in Environment and Planning B, 42, 2015, pp. 58–75
 
 
 
ד"ר עוז גוטרמן
 
The clash of two world views – A constructivist analysis of home educating families' perceptions of education
 
Abstract
Home education is a phenomenon in which children of varying ages are educated at home rather than in a formal school environment. This phenomenon is becoming increasingly widespread throughout the western world. Research in this field is divided between studying pedagogic aspects and holistic aspects of home education. A group of 30 home educating mothers was asked, in semi-structured interviews, to describe the outcome of home education for their children. The findings show the mothers adhere to a social constructivist world view, as shown in the areas they emphasize in the context of the home education outcomes. This article describes the study, presents its findings according to attributes of the constructivist view on educating and learning, and explains the importance of the role these findings have in understanding the home education phenomenon.
 
 
 Schools and Emotional and Behavioral Problems :A Comparison of School-going and Homeschooled Children
 
 Abstract
Much attention has been focused recently on the deepening crisis in the education system. Researchers have attributed these problems to the school environment. One method for examining this claim is to compare specific emotional and behavior problems among children who attend schools and children who do not. This study examined three aspects of children’s emotional world – emotional and behavioral problems, depression, and attachment security – in a group of children attending school and a group homeschooled children, matched for socioeconomic background and research procedure. The findings indicated a lower level of depression among the homeschooled children; no difference was found between the groups in attachment security. With respect to emotional and behavioral problems, no difference was found in internalizing problems, but more externalizing problems were found among the school-going than the homeschooled children, in ages 9 to 10 and 11 to 12, but not in ages 6 to 8.
 
 
 
 
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |