מצא אותנו:
אשכול ניהול במערכות חינוך
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

אשכול ניהול במערכות חינוך

אתיקה בניהול

השיעור מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, ובעיקר ללומדים בתכנית ניהול מוסדות חינוך. רציונאל השיעור נובע מכך שבהוראה ובניהול ישנם מצבי אי בהירות וקשיים במישור הבין-אישי. על הסטודנט הצעיר, חסר הניסיון, להתמודד עם תפיסות, שלעיתים הן מנוגדות ולעיתים יוצרות קונפליקט בין מטרות הארגון. במצבים כאלה אנשי החינוך מבססים את בצוע תפקידם על חוקים, תקנונים, ולחצים חברתיים, ומתעלמים מההיבטים האתיים של מצבים כאלה. הם מתקשים למצוא פתרונות שאינם פוגעים בכבוד וברגש של הנוגעים בדבר. שיעור זה יבהיר את חשיבות האתיקה המקצועית, האנושית והכללית.

בית הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון

הכרת ההקשר הארגוני של מוסדות חינוך.ראייה מערכתית של בית הספר כארגון, ויכולת ניתוח של התופעות הארגוניות המתרחשות בביה"ס.

דפוסי קבלת החלטות

הבנת התהליך של קבלת החלטות בבית הספר. פיתוח היכולת לאבחן בעיות ולנתחן על פי מודלים של קבלת החלטות.

הערכת פרוייקטים

התבוננות ביקורתית ומובנית והפקת לקחים היא נדבך משמעותי בעשייה האנושית על היבטיה האישיים, החברתיים והמקצועיים. הערכת פרויקטים ותכניות היא מחקר יישומי אשר נשען על יסודות המחקר המדעי. היא רלוונטית לחינוך בהיותה מסייעת לעיצוב תהליכים חינוכיים בזמן התהוותם ולתכנון תהליכים עתידיים. השיעור חושף את הסטודנט להערכת פרויקטים ומאפשר לו להתנסות בהיבטים שונים של תהליך זה.

לחנך לעתיד – סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע

מערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים, בוגריה, לתפקוד מיטבי בעתיד. לשם כך על המחנכים להגדיר מהו תפקוד מיטבי של הבוגר וכיצד יראה העתיד. משימה זו הייתה קשה מאז ומתמיד והיא קשה שבעתיים היום, שכן אנו חיים בתקופה סוערת, בה מתחוללים שינויים מפליגים בתקופות זמן קצרות. אך דווקא בשל היותה תקופה סוערת, הכנת התלמידים לעתיד היא בעלת חשיבות מכרעת. בשיעור זה, הסטודנט יתמודד עם השאלה כיצד מחנכים לקראת העתיד. לשם כך הסטודנט יכיר מושגים רלוונטיים בחקר העתיד, יתמודד עם השאלה כיצד יראה העתיד, וכיצד רצוי לחנך לקראתו.

מבוא למנהל חינוכי

השיעור מקנה ידע, הבנה ויכולת ניתוח של נושאים במינהל החינוך.

מיומנויות ניהול מתקדמות בבתי הספר

השיעור עוסק במיומנויות הניהול של מנהלים במגזר הציבורי האזרחי, המגזר השלישי, הנדרשות כדי להתמודד עם העולם הארגוני המורכב בו הם פועלים. מורכבות זו משתקפת בהיות הארגונים לומדים ומשתנים תדיר, ומבססים את הצלחתם על שינוי וחדשנות בסביבה הגלובלית, תוך שהם חשופים להשפעות ואתגרים, ותוך תחרות על משאבי הון וכוח אדם, בהנחה שהמנהלים צריכים להיות מסוגלים לחשיבה אינטר-דיסציפלינרית הסופגת ומטמיעה השפעות מתחומי ידע שונים. חלק ניכר מהקורס מוקדש לדיון בדוגמאות (case studies) מבתי ספר.

מנהיגות חינוכית, יזמות והובלת שינוי בבתי הספר

השיעור עוסק במנהיגות במערכת החינוך והובלת צוות הניהול הבית ספרי לנקיטת יוזמות פרואקטיביות, להתוויית השינויים בתוך בית הספר במימדים הניהוליים-פדגוגיים. כן עוסק השיעור בביסוסם של שינויים המחזקים את בית הספר כך שיתאים לשינויים בסביבה בה הוא פועל.

ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת

ניהול בית-ספר מצריך הכרת היבטים שונים של הניהול: ארגון, משאבי אנוש, תקצוב, וכן יכולת לשלב את בית-הספר בקהילה. הקורס מציג בפני הסטודנטים אפשרויות לשימוש מושכל בתקשוב על ידי הנהלת בית-הספר באופן שמעצים את פעולתה. לשם כך נבחנות האפשרויות הכרוכות בתקשוב ונקודות ההשקה של התקשוב עם הניהול, הפדגוגיה, וההעצמה הקהילתית.

ניהול עובדים בשירות הציבורי

מטרות השיעור להציג תיאוריות ויישומים בסיסיים של ניהול משאבי אנוש, הכרת זיקתו של ניהול משאבי אנוש לניהול בכלל, ולמנהל הציבורי בפרט. במהלך השיעור ירכשו הסטודנטים ידע וכלים לניתוח ניהול משאבי אנוש, תוך התמקדות בהיבט היישומי כפי שהוא בא לידי ביטוי במגזר הציבורי.

שינוי במערכת החינוך – בהתבוננות ביקורתית

העולם המערבי חלוק בגישתו לחינוך בין תפיסת המודרנה לבין התפיסה הפוסט-מודרנית. שינוי תודעתי זה משפיע על מגוון רחב של התבוננויות בהיבטים מהותיים בחיינו, ובכלל זה גם על מערכת החינוך. בתקופה זו חוֹוָה מערכת החינוך דרישה לשינויים וביקורת על תפישות השינוי. בסמינר זה, נעסוק בגורמים לצורך בשינוי במערכת החינוך, במימדי השינוי ובגישות המבקרות את תפישות השינוי. (סמינריון)
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |