מצא אותנו:
אשכול ייעוץ חינוכי
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

אשכול ייעוץ חינוכי

הבנת הפרט בראייה חינוכית יעוצית

הקניית כלים להבנת תהליכי התפתחות פיסית, קוגניטיבית, חברתית ורגשית אצל ילדים בגיל בית הספר היסודי מתוך ראייה מערכתית, בית ספרית ומשפחתית. סקירת מגוון היבטים התפתחותיים של ילדים.

הרס עצמי בגיל ההתבגרות

השיעור מקנה בסיס תיאורטי ומעשי לאיתור מתבגרים בעלי נטייה להרס עצמי, אובדנות, והפרעות אכילה ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה ומניעת התהליכים ההרסניים.(סמינריון)

התמודדות עם מצבי לחץ

השיעור מקנה ידע על מצבי לחץ, תיאוריות המסבירות לחץ, דרכי התמודדות, אובדן, שכול, טראומה, פוסט טראומה, חולי, התאבדות. וכן התנסות בתכנון ובביצוע של מודל התערבות ייעוצי, הוא מצביע על מאגר אמצעי ההתמודדות המפתחים חוסן נפשי אצל תלמידים, הורים, ולצוות החינוכי.

התפתחות נורמלית ואבנורמלית

השיעור מקנה היכרות עיונית עם מושגים וסוגיות יסוד בהתפתחות נורמלית, בפסיכופתולוגיה, ובתורות המיון והאבחון הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. במרכזו של הקורס היכרות בסיסית עם הקלסיפיקציה המקובלת בפסיכופתולוגיה, תוך הדגשת הפרעות נפשיות מרכזיות והפרעות באישיות, אצל ילדים. במסגרת זו נדונים ההקשרים הרגשיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים המאפיינים את ההפרעות והֶקשרים תפקודיים, חברתיים ותרבותיים הנלווים להפרעות האלה. כן נדונים היבטים התפתחותיים בהתהוות הפרעות נפשיות והפרעות באישיות.

ייעוץ התפתחותי

השיעור עוסק במשפחה ובעבודה כמסגרות חברתיות ובאינטראקציה שביניהם. הוא מקנה ידע על שלבים בחיי המשפחה: התפתחות המשפחה החל מתקופת החיזור עד לשלב הפרישה מהעבודה והזיקנה, ובוחן את ההשלכות של שלבים אלה על שינויים חברתיים ותרבותיים. התלמידים לומדים להבחין בין שלבים טבעיים לבין אירועים משבריים, תוך דיון בהתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ. כן עוסק השיעור במורכבות עולם העבודה, בחירת מקצוע, שלבי ההתפתחות שהאדם עובר בעבודה, שחיקה בעבודה, פיטורין ופרישה. השיעור מבחין בין נשים לגברים בעבודה, ומשווה בין שני העולמות--משפחה ועבודה--בחיי האדם.

ייעוץ לבית ספר כמערכת

עבודתו של היועץ בבית הספר מזמנת לו אפשרות לבחון את בית הספר כארגון ולנסות לקדם תהליכים ברמה זו. במהלך הקורס הסטודנטים מכירים מושגי יסוד על ארגונים ומערכות, מאפיינים של בית הספר כארגון, תהליכי שינוי בבית הספר בעידן הפוסט מודרני, וכן היבטים של אבחון וייעוץ לבית הספר כמערכת באמצעות תהליכי הערכה. 

יעוץ למשפחה

אחת האוכלוסיות עמן עובד היועץ הם ההורים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בהבנת תהליכים משפחתיים על פי הגישה המערכתית-מבנית, תוך התייחסות למשפחה כמערכת המורכבת מתת-קבוצות. רכישת ידע מקצועי בנושא זה מאפשרת ליועץ להדריך את ההורים ולשוחח איתם מתוך הבנת התהליכים מנקודת הראות של ההורים והתלמיד כאחד.

מבוא לייעוץ חינוכי

השיעור מקנה מושגים תיאורטיים בסיסיים על הייעוץ החינוכי, ובמיוחד, על תחומי עבודתו של היועץ, עבודת הפסיכולוג, עבודה מערכתית, עבודה פרטנית, קשרים עם גורמים בקהילה, תכונות ומניעי היועץ החינוכי. הוא עוסק בדילמות הקשורות לעבודת היועץ החינוכי על פי הספרות המקצועית ומתוך ניתוח סיטואציות יעוציות.

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

השיעור מקנה בסיס תיאורטי להכרת הראיון היעוצי ככלי מרכזי בעבודתו הטיפולית של היועץ ומיומנויות להפעלת הראיון הייעוצי באמצעות אימון והתנסויות. עוד מקנה השיעור ידע בסיסי בסוגיות מרכזיות ביחסי מטפל-יועץ, ומטופל-נועץ.

נוער בסיכון

בשיעור מוגדרים ממדי התופעה של נוער הנמצא בסיכון, במטרה להבין את קשיי ההסתגלות של בני נוער. לדון בדרכי מניעה של ניתוק, התערבות, וטיפול מהיבט פרטני וחברתי.

נוער וצעירים בחברה המודרנית

השיעור מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר יחסית, ובסוגיות ייחודיות הקשורות לגילם, לרבות התייחסות לשלב היציאה של מתבגרים מהבית – שלב ה"שיגור".

שותפות ביה"ס וקהילה

השיעור מציג את המחקר בשלושים השנים האחרונות המדגיש ששילוב ההורים בפעילויות הלימודיות והחינוכיות של בית-הספר תורם לשיפור הלמידה בתחום האקדמי, האישי והחברתי. הוא דן בשילוב כמקרב את בית-הספר למשפחה ואת ההורים לבית-הספר, כשותפים פעילים בקבלת החלטות בבית-הספר ובהפעלה של  תוכניות הלימודים. השותפות בין בית-הספר והקהילה תורמת להתפתחות והעשרה של התלמידים ותדמיתו החיובית של ביה"ס בקהילה שעוזרת למורים להכיר את התלמיד ואת הרקע המשפחתי שלו ומעניקה להורים את התובנות הדרושות בהתייחסות אל ילדם כתלמיד. (סמינריון)

תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך

השיעור עוסק בקשר בין תיאוריות אישיות לבין יעדים חינוכיים. נידונות תרומות של תיאורטיקנים מרכזיים ומודגש הבסיס הערכי של כל אחת מהתיאוריות וההשלכות שלה על המעשה החינוכי.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |