מצא אותנו:
קורסים נלמדים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

קורסים נלמדים

קורסים בשימור – לימודי שימור תואר ראשון

הלימודים מתקיימים בצורה מרוכזת בימים שני ושישי.
ימי הלימוד אינם כוללים אנגלית וסיורים.
תכנית הלימודים נמשכת שלוש שנים, כולל סמסטר קיץ (9 סמסטרים).

 

מהאמנות העתיקה עד לאמנות ימי הביניים - נקודות ציון בתולדות האמנות


הקורס יוקדש לעיון בציוני דרך עיקריים בתולדות האמנות המערבית, מאז המאה השביעית לפנה"ס ועד המאה השבע עשרה לספירה. הדיון יהיה כרונולוגי במהותו. כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האמנות הן לאירועים, למהלכים ולהלכי הרוח התקופתיים (ובמקרים מסוימים גם לעולמו הפרטי של היוצר) והן לאמנות בתקופות קודמות. יצירות מתחומי הציור והצילום, הפיסול והאדריכלות תיבחנה בהקשרים חברתיים וכלכליים, טכנולוגיים ומדעיים, מדיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים שבהם נעשו ושאליהם יועדו, אך גם כחוליה בשרשרת של תולדות האמנות.

מאמנות הרנסנס עד העידן החדש - נקודות ציון בתולדות האמנות

הקורס יוקדש לעיון בציוני דרך עיקריים בתולדות האמנות המערבית, מהרנסנס עד העידן החדש. הדיון יהיה כרונולוגי במהותו. כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האמנות הן לאירועים, למהלכים ולהלכי הרוח התקופתיים (ובמקרים מסוימים גם לעולמו הפרטי של היוצר) והן לאמנות בתקופות קודמות. יצירות מתחומי הציור (והצילום), הפיסול והאדריכלות תיבחנה בהקשרים השונים: חברתיים וכלכליים, טכנולוגיים ומדעיים, מדיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים שבהם נעשו ושאליהם יועדו, אך גם כחוליה בשרשרת של תולדות האמנות.

היבטי התיירות בשימור

מטרת הקורס הינה להקנות ידע יישומי בסיסי בתיירות (חקר שוק, תכנון, הקמה, הכשרה, תפעול, שיווק) - בזיקה לשימור משאבים חומריים ובלתי חומריים, האדרתם וניצולם על פי עקרונות של מימשק בר-קיימא. הכרת גישות ושיטות עבודה, מקורות מידע, מתכונים, אמות מבחן, צרכים, העדפות, מגמות, היקפים, מאפיינים, רגישויות, סיכונים פוטנציאלים, קישורים לתחומים אחרים ועוד.

תולדות הארכיטקטורה של ימי-הביניים

הבנת הארכיטקטורה והאמנות של ימי הביניים כאקט ותוצר של אמונה , הכרת התהליכים והתהפוכות שעברו על אירופה בימי הביניים וביטויים בארכיטקטורה ובאמנות , הבנת הפרוגראמה הכנסייתית , הכרת הטיפולוגיות של המבנים והחללים וגלגוליהן של כנסיות ימי הביניים ועוד .

ארכיטקטורה בארץ ישראל משלהי המאה ה-19 ועד המנדט הבריטי

מטרת הקורס הינה היכרות עם הארכיטקטורה בארץ ישראל מאז המאה ה– 19 , הבנת התופעות המיוחדות לארכיטקטורה בארץ ישראל  והקשר שלה לארכיטקטורה בעולם ודיון בסוגיות הבאות: זהות ארכיטקטונית, כיבוש, היאחזות, קולוניאליזם; ה"מקור" הארכיטקטוני וגלגוליו; השפעות מקומיות על ה"מקור";  הגיאוגרפיה הקדושה של ארץ ישראל; ה"אנומאליות" של ארץ הקודש.

סוגיות מעשיות בשימור אתרים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים

מטרת הקורס היא לערוך הכרות בסיסית עם סוגיות השימור הארכיאולוגי בארץ ובעולם, תוך התמקדות בנושא שימור מבנים. הקורס יאפשר בדיקה של מספר מקרי מבחן בעכו.

תיאוריות וגישות בשימור – ממחשבה למעשה

שימור המורשת הבנויה אינה רק דבר פיסי וטכני, אלא עומדות מאחריו מחשבה וגישות מהותיות שהתפתחו על פי אסכולות שונות. מטרת קורס זה היא לעסוק בתיאור וניתוח התפתחות התיאוריות והגישות על השימור שצמחו בתקופות שונות ובאזורים שונים. מטרה נוספת היא לאפיין את המסד הערכי, החברתי-תרבותי והאידיאולוגי העומד מאחורי שימור המורשת על פי זרמים רעיוניים שונים. הדגמות לתיאוריות, וגישות לשימור וליישומן תובאנה באמצעות מקרי מבחן מהעיר עכו העתיקה ומסביבתה.

התמודדות עם חסמים בפני שימור – העקרונות ומקרה המבחן של עכו

תהליך שימור מורשת כולל באופן עקרוני מרכיבים מוחשיים ובלתי מוחשיים. תהליך זה הינו מורכב, וארוך וכרוך לרוב בהשקעות משאבים ניכרים. גורמים מפריעים ומעכבים הקרויים "חסמים" עומדים בפני מימוש תהליך השימור. בתהליך זה מעורבים בעלי עמדות ואינטרסים שונים. בין בעלי האינטרסים והעמדות נוצרים קונפליקטים, חסמים או הסדרים וקואליציות. חלק מהחסמים הם פנימיים וקשורים בחברה או בקהילה; אחרים קשורים במוסדות וגופים שיש להם נגיעה וקשר לתהליך השימור. מטרת הקורס היא לעמוד על תהליך השימור המוחשי והבלתי מוחשי ולחשוף בפני הסטודנטים את מגוון בעלי האינטרסים והעמדות.  השיעור יעמוד על סוגי החסמים העומדים בדרכו של תהליך השימור ויציע כלים ומנגנונים להתמודדות עם החסמים. יובאו רעיונות להסרת החסמים הן לקראת והן בעת תהליך השימור עצמו. הקורס יכלול הדגמה והתנסות מעשית במבנים בעיר עכו ובאזור עכו העוברים תהליך שימור בתקופה זאת.

סוגיות בשימור אורבני

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי בסוגיות תיאורטיות, כלכליות ויישומיות בשימור האורבני. השיעור ידון באמצעים העומדים בפני רשויות עירוניות ובפני הציבור בהתמודדות עם הוצאה לפועל של פרוייקטים העוסקים בשימור בהקשר העירוני.

סדנא לשימור חומרים וממצאים

הקורס הינו שיעור מעשי המורכב מסדנאות וסיורים באתרים בשטח וכן מהתנסות במעבדה. הסטודנטים ילמדו ויבצעו תהליך עבודה מלא של שימור שיכלול את השלבים הבאים: מחקר מקדים ותיעוד של האובייקט, הכנת תכנית שימור לאובייקט, ביצוע עבודת ייצוב וטיפול שימורי, ולבסוף, הגשת דו"ח שימור מסכם. במהלך הקורס יידונו תהליכי העבודה המקובלים במקצוע השימור: כיצד ניגשים לביצוע עבודה, מהן בעיות השימור האפשריות ומהן דרכי הטיפול המעשיות? המטרה המרכזית של הסדנא הינה התנסות מעשית בעבודת שימור מבנים בשל החשיבות הרבה של ההיבט המעשי להבנת התיאוריה והתהליכים בשימור.

סטטיקה ותורת הבנייה

מטרת הקורס הינה הקנית ידע בסטטיקת מבנים למשמרים, כולל מערכות פיסיקליות והכרת שלד הבניין המגדיר את יציבות המיבנים. הקורס  יעסוק גם בנושא יציבות מיבנים עתיקים.

מערכות שירות בבנייה עכשווית

מטרת הקורס הינה הקניית ידע טכני והבנת הנושאים המורכבים של מערכות השירות בבנייה עכשווית.

טכנולוגיות וחומרים בבנייה עכשווית

מטרת הקורס הינה הקניית ידע לסטודנטים בטכנולוגיות בנייה עכשוויות ובסוגי חומרים עכשוויים.

© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |