מצא אותנו:
קורסים נלמדים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

קורסים נלמדים

קורסים בקרימינולוגיה – לימודי קרימינולוגיה תואר ראשון

 

אפיוני ודרכי הענישה הפלילית

קורס זה עוסק במושג ה"עונש", בדרכי הענישה והתפתחותן, תיאוריות וגישות פילוסופיות לגבי מטרות הענישה השונות (הרתעה, תגמול, נקמה וכו'). נסקרים היבטים היסטוריים, עכשוויים ועדכניים.
 

דיני עונשין

קורס זה עוסק בהתפתחותו של המשפט הפליל, מקורות דיני עונשין בישראל, רכיבי האחריות הפלילית, המחשבה הפלילית, המעשה הפלילית, צידוקים, ניסיון לעבירה, המפשט הפלילי.

מבוא לפסיכולוגיה א+ב

קורס זה עוסק בהכרת הפסיכולוגיה על היבטיה השונים, הפסיכולוגיה כמדע, מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיסיולוגית, תפיסה ולמידה\ זכירה וחשיבה, הנעה ורגש, אישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה.

מבוא לפסיכופתלוגיה ועבריינות

הקורס יציג את ההתהוות החולנית בהקשר לקרימינולוגיה והתיאוריות המסבירות אותה, מצבי הפתולוגיה הנפשית, אפיוניהם, הדינמיקה המפעילה אותם ודרכי הטיפול בהם. הפרעות אישיות, הפרעות מצב רוח, הפרעות פסיכוטיות, הפרעות מין, חוק ופסיכיאטריה ועוד.

עבירות מין

קורס זה מהווה הכרות עם הפתולוגיה המינית. הקורס עוסק בסיבות ובאפיון של ההפרעות והסטיות המיניות הן מבחינה רפואית והן מבחינה משפטית.

תיאוריות בקרימינולוגיה

בקורס זה יוצגו התיאוריות הקרימינולוגיות השונות להבנת הפשיעה תוך הצגה מחקרית של הפשיעה והסטייה החברתית.

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות

קורס זה מקנה בסיס במושגי היסוד בסטטיסטיקה ויישומם במחקר החברתי, ובמושגי יסוד בהסתברות, בסטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית.

שיטות מחקר

קורס זה מקנה היכרות עם שיטות לייצור, איסוף וארגון ידע מדעי בדיסציפלינה של מדעי החברה. נבחנים עקרונות המחקר ושיטות מקובלות לאיסוף נתונים.

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

בקורס זה נלמדים מודלים לעבודת החוקר, איתור ומיפוי מקורות. כללי כתיבה מדעית, סוגי חקירה מדעית ומבנה המאמר המדעית.

ויקטימולוגיהא'+ב'

מטרת השיעור הינה להפגיש את הסטודנט עם נושא הקורבנות. במסגרת זו נתוודע למושג 'קורבן', לגישות השונות להבנת הקורבנות, לטיפולוגיה של קורבנוֹת ולהסברים לקורבנוּת. יתרה מכך, יערך במהלך הקורס דיון בנוגע לקורבנות כבעיה חברתית והשלכותיה על החברה, כמו גם, הצגת אסטרטגיות שונות להתמודדות חברתית עם קורבנות (מדיניות הטיפול, שיקום ופיצוי הקורבן), בליווי הדגמה בנושא.

חברה ישראלית א'+ב'

הקורס עוסק בהתגבשותה והתפתחותה של "החברה הישראלית" ובאופן בו היא נחקרת במסגרת הדיסציפלינה הסוציולוגית. בהתאם לכך הקורס יבחן את המבנה והמאפיינים היחודיים של החברה הישראלית מראשית הציונות ועד ימינו, תוך שימוש בפרספקטיבות סוציולוגיות שונות המתאימות לחקר החברה הישראלית. המטרה של הקורס להקנות ידע, כלים לניתוח ופיתוח חשיבה ביקורתית. השיעור יתמקד במבחר שאלות יסוד כגון המשכיות ושינוי; יחסי מדינה-חברה; הגירה-עלייה-קליטה; סכסוך, מלחמה וצבא; כלכלה חברה ושסעים חברתיים.

המשטרה בעידן המודרני

היכרות עם המשטרה כארגון שיעדיו המרכזיים אכיפת החוק והסדר הציבורי. הבנת האינטראקציה בין המשטרה לבין קבוצות שונות שהן צד במעשה הפלילי: הקרבנות, העבריינים, בתי המשפט ועוד. דיון בסוגיות שונות שמעלה עבודת השיטור והמשטרה בחברה מודרנית דמוקרטית.

מודלים של טיפול בעבריין

הכרות עם הגישה המודרנית בטיפול. בהתאם לגישה זו, ההתייחסות הטיפולית היא הוליסטית ורב ממדית. מטרת הטיפול היא למלא את החסכים, לרפא את הפתולוגיה וללמד את העבריין טכניקות הסתגלות והתמודדות במסגרת המשפחתית, התעסוקתית והחברתיתלימוד עקרונות הגישה ויישומה בתהליך הטיפולי בעבריינים.

מערכת אכיפת החוק ובתי המשפט בישראל

הקורס יבחן מושגי יסוד ועקרונות בסיסיים במערכת המשפט הפלילי בישראל, עם התייחסות לחוקי היסוד הרלוונטיים. כמו כן, הקורס יעסוק בסוגיות שונות מתחומי הקרימינולוגיה המתקשרות למשפט הפלילי, להחלטות של הרשות המבצעת ולבית המשפט העליון. הקורס ילווה בקריאה מודרכת של חוקים ופסקי דין ובניתוח בעיות שונות הקשורות למערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל.

פשע מאורגן

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשע מאורגן והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים.

עבירות ועבריינים

למידה על פשיעה, עבריינות וסטייה חברתית כפי שהן מקודדות ונתפסות על ידי אלה המבצעים אותן ועוסקים בהן באופן מזדמן או כחלק מקריירה עבריינית, על ידי קורבנות של עבריינות ועל ידי העוסקים בהתמודדות עם עבירות ועבריינות מטעם החברה, כגון אנשי משטרה, שופטים ועורכי דין

מבוא לסוציולוגיה (א'+ב')

הקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכרת החשיבה הסוציולוגית ודרכי המחקר הסוציולוגי, סקירה וניתוח גישות תאורטיות שונות. החברה הישראלית תשמש בכל נושאי הלימודים מוקד התייחסות והשוואה. הקורס יערוך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציולוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה האנושית.
קורס זה מבקש להניח את היסודות להקניית השפה הסוציולוגית המקובלת והביקורתית ובדרך זו להקל על הבנתם של נושאים חדשים ותחומים שיוצגו בקורסים נוספים. מטרת הקורס להגביר בקרב הסטודנטים את המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המעצבים את החברה, תוך הקניית כלים בסיסיים לחשיבה סוציולוגית ביקורתית. 

מבוא לאנתרופולוגיה

להרחיב ידע לגבי חברות שונות בעולם, פשוטות ומודרניות, ולגבי קבוצות אוכלוסיה שונות בארץ. לפתח את יכולת הראייה וההבחנה בהתייחסות לתופעות חברתיות. לשחרר מגישה אתנוצנטרית במגע עם בני קבוצות חברתיות-תרבותיות שונות, כבסיס להבנה של מציאות המפגש החברתי בחברה הישראלית. להבין מושגים סוציולוגיים הקשורים לתרבות. לזהות את התרבות כגורם מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר התרבות. הכרות עם מחקרים שנערכו בחברות פשוטות ומודרניות.

תיאוריות של האישיות

בדיקת התיאוריות הקשורות בהתפתחות האישיות, הסטרוקטורה והתפקוד. ילמדו התפיסות הבסיסיות הקשורים בתחום. בסוף הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להכיר את הצורות השונות של ההתנהגות האנושית וללמוד את ההגבלות המאפיינות את תחום תיאוריית האישיות. הקורס יכלול פרזנטציות של סטודנטים ודיונים קבוצתיים.
מרצה הקורס יעמוד לרשות הסטודנטים על פי קביעה מוקדמת. יושם דגש במהלך הקורס על ההגינות האקדמית.

סוגיות במוסדות כוללניים

הכרות  עם בית סוהר ומוסדות נוספים בעלי מאפיינים כוללניים בדרגות ורמות שונות כגון: פנימיות, בתי אבות, דיור מוגן, הוסטלים ואחרים. נתוח תהליכי הסוציאליזציה  ורה-סוציאליזציה. פיתוח ראייה ביקורתית כלפי המבנה ותפקוד המוסדות. פיתוח חשיבה יצירתית לגבי חלופות אפשריות.

פשיעה והזדקנות

להקנות מושגים בסיסיים בתחום לימודי הזיקנה ופיתוח תובנות לתופעת הזיקנה וההזדקנות בהבטיה השונים.  להכיר את המאפיינים המיוחדים של העבריין הקשיש וכן את דפוסי העבריינות האופייניים לבני הגיל המבוגר.
להכיר ולהבין את מכלול הגורמים לעבריינות בגיל הזיקנה וגילוייה. לזהות את צורכיו המיוחדים של האסיר הקשיש.

מגדר פשיעה וקורבנות

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לתאור מעורבות הנשים בפשיעה כקרבנות. היקף התופעה וסוגי העבירות המבוצעות נגדן, כגון: אונס, רצח, מעשים מגונים, הטרדות מיניות, תקיפה פיסית ועוד. הצגת תאוריות שונות להסבר התופעה ודיון בה מזוויות שונות: יחסה של המערכת המשפטית, מדוע הן נשארות עם התוקף ועוד. החלק השני יוקדש לנשים פושעות ועברייניות: דיון במאפייני הפשיעה ודפוסיה המיוחדים,ייחודיותה וההתמודדות איתה. הכרות עם תאוריות מרכזיות בתחומים אלה ודיון בסוגיה: האם יש קשר בין קורבנות נשים ופשיעת נשים.

משפחה ופשיעה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה ה-19 וראשית המאה ה-20

הקורס יבחן מספר היבטים של משבר המודרניזציה שהתחולל בחברה היהודית באירופה, בעיקר במזרח אירופה, במאה ה19 ובראשית המאה ה20. הקורס יתמקד בבחינת ההיבטים החברתיים של משבר זה.עיקרו של הקורס הוא ניתוח מקורות – בעיקר מהעיתונות היהודית של המאה ה19 – המופיעים בסעיף קריאת החובה ברשימה הביבליוגרפית.

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר החברתי. הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר החברתי והכנה לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס במדדים השונים המרכיבים את הסטטיסטיקה התאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים במחקר החברתי: מודלים השוואתיים ומודלים של קשרים.

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

 
הקניית  כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים סטטיסטיים, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך הקורס ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של משתנים. קריאת פלט סטטיסטי ודווח מחקרי על תוצאות.

סטייה חברתית

היכרות עם הגדרות הסטייה, יחסיותה ומדידתה ועם סוגי הסטייה השונים (עברייניים ולא עברייניים); יצירת תשתית מושגית המאפשרת התייחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; חשיפה למגוון תיאוריות המסבירות סטייה חברתית ולימוד צורות שונות של סטייה חברתית.

מימדים של אלימות

הסמינר יבחן מגוון סוגים של התנהגויות אלימות מנקודת מבט סוציולוגית-תרבותית ברמת המקרו והמיקרו, תוך ניסיון למצוא הסברים תיאורטיים לסוגים שונים של התנהגות אלימה ובחינת מודלים תיאורטיים המתייחסים לסוגייה זו. במסגרת הסמינר יידונו תופעות כגון: אלימות מילולית, איומים, תקיפה פיזית, רצח וכד'. כמו כן, יבחנו תופעות כגון: אלימות במשפחה ובין בני זוג, אלימות בספורט ובמוסדות החינוך, הקשר בין תקשורת ואלימות, אלימות במקומות העבודה והשלכותיה ועוד. 

עבירות צווארון לבן

הקרימינולוג אדווין סתרלנד הגדיר בשנת 1940 את עבירת הצווארון הלבן  כ"עבירה המבוצעת על ידי אדם מכובד, ממעמד חברתי גבוה, במהלך עיסוקו המקצועי ". זו הפעם הראשונה שהיתה התייחסות לעבירות אלו. כיום מקובל להניח כי מדובר בעבריינות המורכבת ממספר רב של איפיונים : מעמד גבוה של העבריין, ניצול משרה, קושי לחשוף את העבירה, נזק חמור לחברה וכו'. בעיה אחרת לציון הינה הקושי להתמודד עם מבצעי העבירות, עובדה שגורמת להשחתת המידות ולאבדן האימון בשלטון, וזאת בנוסף לנזקים הכלכליים.
במסגרת הקורס נתייחס לתופעה - הגדרה, איפיונים, הנזקים הנגרמים בעטייה, הקושי בחשיפתה וטיפול בה, עבירות פליליות הנכללות במסגרתה ודרכי הפעולה בהתמודדות בתופעת עבירות הצווארון הלבן.

רב תרבותיות

לבדוק את התיאוריות השונות המסבירות את העבריינות והקרבנות של המהגר בחברה - רב תרבותית. נבדוק את תהליך שיגור הנורמות בחברה רב תרבותית, הכוח של דעות קדומות, הסבר תיאורטי לקונפליקט תרבותי משבר ההגירה. סטיגמאטיזציה ופשעי שנאה נגד הזר והאחר, מעורבות בפשע של מיעוטים  אתנים עולים חדשים ועברים והתגובה בחברה ובחוק.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |