מצא אותנו:
קורסים נלמדים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

קורסים נלמדים

קורסי חובה וליבה

אתיקה בחינוך

הכרות עם אתיקה כתחום דעת, הכרות עם דיונים קלאסיים באתיקה, גיבוש תפיסת האתיקה המקצועית וקודים אתיים בהקשר החינוכי ובכלל, והקניית יכולת התמודדות עם דילמות מוסריות בהקשר המקצועי בכלל ובחינוך בפרט.

הדרכה ביבליוגרפית

החשיפה לתכנים אקדמיים והכתיבה האקדמית הם חלק מרכזי של הלימודים האקדמיים, הכוללים הכנת עבודות אקדמיות וקריאת חומר לימודי מדעי באופן שוטף, לאורך תקופת הלימודים. כתיבה בהירה, מדויקת, מנומקת, ומאורגנת, הנעשית בהתאם לכללי הציטוט, אינה עניין טכני בלבד, היא מהווה תנאי הכרחי ביצירה של עבודה אקדמית. הכתיבה האקדמית היא מיומנות נרכשת, וככזו, היא מצריכה למידה ואימון על ידי התנסות מתמשכת בכתיבה ובקריאה של חומר אקדמי.  מטרתו של שיעור זה היא הקניית כלים אקדמיים בסיסיים, היכרות ראשונית עם דרכי האיסוף, הקריאה והניתוח של ספרים, כתבי עת ומאמרים אקדמיים. הסטודנטים יכירו את יסודות הכתיבה האקדמית וידונו בסוגיות הקשורות לכתיבה אקדמית של עבודות. במהלך השיעור יוצגו כלים להכנה וכתיבה של עבודות אקדמיות. הקורס ישלב לימוד תיאורטי עם תרגול בכיתה, בספריה ובבית.

הערכת הישגים לימודיים

הערכת הישגים, היא חלק מהותי של החיים בבית-הספר. היא משמשת לעיצוב תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה. הקורס מפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים מסורתית וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. הוא מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי יסוד בהערכה, מאפייני הערכה בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה.
 

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

השיעור מציג לסטודנטים את הנחות היסוד בגישת הסוציולוגיה אל סוגיות מעשיות בחינוך. השיעור. הוא מתחיל במושגי יסוד בסוציולוגיה בכלל ובסוציולוגיה של החינוך בפרט, וממשיך בניתוח אירועים והסבר תופעות בבתי-הספר ובמערכת החינוך בארץ ובעולם. עוד עוסק השיעור בהקניית ידע בסיסי על ארגון ומנהל חינוכי, מבנה מערכת החינוך ואי-שוויון חברתי.

יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

השיעור מקנה מושגי יסוד על תפיסות, תהליכים, ועקרונות בסיסיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לתחום החינוך, תוך כדי עידוד חשיבה עצמאית וביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. השיעור מתמקד בתהליכי ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית-תרבותית, כמו גם על התפתחות השיפוט המוסרי, הלמידה, והבדלי המגדר. הוא מציג סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה של הילד והמתבגר, ומאפיינים של הקשר שבין המחנך (הורה/מורה/יועץ) לבין התלמיד.

למידה חלופית בבית הספר ובמסגרות אחרות

משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני מביא עימו אי-נחת הולכת וגדלה של בעלי עניין שונים מן החינוך הציבורי. כתוצאה מאי-נחת זו מתפתחות חלופות לחינוך ולהוראה, בין אם במסגרת מערכת החינוך ובין אם מחוצה לה. היכרות עם חלופות אלו ועם הסיבות להתפתחותן חשובה עבור אנשים החיים בתקופתנו בכלל ועבור אנשי חינוך והורים בפרט. במהלך השיעור, הסטודנט יכיר חלק מן החלופות לחינוך והוראה וכן את הסיבות להתפתחותן.

מבוא למערכת החינוך בישראל

השיעור מקנה היכרות עם מערכת החינוך בישראל, בהתייחס אל מושגי יסוד, הגדרות, וניתוח של מערכות חינוכיות, וכן הבנה ויכולת ניתוח של דילמות של מערכות חינוך במדינות מודרניות, לנוכח ההתפתחויות בחברות בהן הן פועלות. בקורס משולבים סיורים במוסדות חינוך.

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

השיעור מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית ומפתח מיומנויות של יישום סטטיסטיקה בתחומי דעת שונים במדעי החברה.

מבוא לפילוסופיה של החינוך

השיעור מציג את הפילוסופיה כצורת חשיבה ונושאים קלאסיים בפילוסופיה של החינוך. כן הוא  מקנה יכולת לנתח תכנים עכשוויים בחינוך.

מבוא לתולדות החינוך

השיעור עוסק במשנות פילוסופיות שעסקו בחינוך מתקופת התנ"ך עד דורנו, וחשיבותן לפיתוח השקפה פדגוגית.

מבוא לתורת החינוך וההוראה

השיעור מציג את הפרופסיה של ההוראה כערך, כזכות, וכשליחות. הוא דן במטרות ויעדי החינוך וכיצד הם נקבעים, ובהכרת מושגים בסיסיים בתורת ההוראה, תיאורית האינטליגנציות המרובות היכרות עם שיטות ואסטרטגיות הוראה, למידה, והערכה בכיתה ההטרוגנית, בחינת היתרונות והחסרונות של אפשרויות השימוש היעיל בשיטות הוראה, ושילוב בין שיטות ההוראה וההערכה התאמתם לצורכי התלמיד.

שיטות מחקר

הקורס מציג בפני הסטודנט את החשיבה המדעית ועקרונותיה, ומקנה כלים וידע שמאפשרים קריאה ביקורתית של מחקרים ויכולת לתכנן מחקר בסיסי במדעי החברה.

שימושי מחשב א'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בסיסי (פרק א') בסטטיסטיקה תיאורית, באמצעות תוכנת SPSS. במהלך השיעור נלמד איך להציג ולתאר נתונים כמותיים באמצעות טבלאות ובאמצעות דיאגרמות בהתאם לסולם המדידה של המשתנה, ונבחן קשרים בין משתנים.

שימושי מחשב ב'

השיעור מיועד להקנות לסטודנט ידע יישומי בשיעור מתקדם בסטטיסטיקה, העוסק בסטיסטיקה היסקית. הלימודים מסתייעים בתוכנת SPSS. הסטודנטים לומדים להתאים מבחנים סטטיסטיים של בדיקת השערות לסוגי השערות ושאלות מחקר. עוד מתנסים הסטודנטים בדיווח על ממצאים במבחני ההשערות השונים.

תכנון תוכניות לימודים

תוכניות לימודים מגדירות את סוגי הידע והגישה החינוכית המאפיינים את בתי-הספר והתנהלותם. תפיסות אלה אינן מקובעות, הן מושפעות משינויים והתפתחויות בחינוך בעולם ובארץ. השינויים מתבטאים בתפיסות התכנון, ביישומן והערכתן של תוכניות הלימודים. השיעור מסייע להבין את ההתפתחויות שחלו בתכנון ובהערכת תוכניות לימודים במאה האחרונה ובוחן התפתחויות כלכליות-חברתיות והשפעתן על הגישה לידע והפעלתו ועל שיטות ההערכה בארץ ובעולם.

סמינריון

מדידת הישגים והערכתם בחינוך

השיעור מעניק ידע על היבטים התפתחותיים קוגניטיביים של ילדים בגיל ביה"ס היסודי, על התפתחות קוגניטיבית בגיל הילדות, ומדידת כישורים שכליים של ילדים. הוא עוסק במאפייני ההתפתחות הקוגניטיבית של מיומנות למידה בבית-הספר. ובמדידה והערכה של ההישגים בבית הספר בהתבסס על המאפיינים ההתפתחותיים.

מעולמם של מורים

השיעור מצביע על תפיסת עולם כמשימה שמטרתה עשיית דבר מה בעל משמעות. השפה מסייעת לנו לארגן ידיעות ומאוויים בצורת נרטיב, שמגדיר את הרצונות והשאיפות ומשמש אותנו בהפיכת מהלך חיינו לבעל משמעות וחשיבות. הסמינריון יוצא מהסיפור האישי (הנרטיב), המוגדר  כעולמם של המורים. במהלך השיעור ננתח את הנרטיב הזה ונחלץ ממנו תובנות כדי ליצור אמצעים להתפתחות אישית ומקצועית של המורה/הסטודנט.

פוליטיקה וחינוך

השיעור מסייע להבין את הקשר בין חינוך לפוליטיקה. הוא דן בסוגיות חינוך על רקע התפתחויות חברתיות ופוליטיות בישראל. עוד הוא דן במתחים בין מרכיבים שונים בחברה הישראלית על ציר הזמן והשפעתם על עיצוב מדיניות חינוכית כוללת וכן בסוגיות ממוקדות.

חינוך משווה

השיעור עוסק בחינוך המשווה במטרה לבחון באמצעותו סוגיות חינוך, תיאוריות ופרקטיקות בחינוך וכן מערכות חינוך בהיבט בינלאומי על ציר של זמן ומקום.

קורסי בחירה בחינוך

בין פדגוגיה לטכנולוגיה

מטרת השיעור להקנות ידע על הקשר שבין פדגוגיה לטכנולוגיה, בתחומי דעת שונים ובסביבות למידה שונות. התלמידים ינתחו סיטואציות למידה בסביבה טכנולוגית מתקדמת ויציעו תהליכים פדגוגיים הולמים לסיטואציות כאלה. בנוסף, התלמידים ינתחו את תפקידו ומקומו של המורה במהלך הוראה בסביבה טכנולוגית, בהשוואה לתפקידו בסביבת למידה שאינה משלבת טכנולוגיה בלמידה.

הפרעות קשב אצל ילדים

השיעור בוחן את הגורמים המעורבים בתסמונת הפרעת קשב. נסקרים בו מודלים המסבירים את התסמונת. ומוגדרים הסימפטומים העיקריים. כן מתוארים כלים דיאגנוסטיים, והטיפול המערכתי הכולל: תרופתי, התנהגותי, דידקטי ורגשי, במשפחה (תמיכה והדרכה) והתערבות בבית הספר.

התקשוב בחינוך או החינוך המתוקשב?

השיעור מסייע להכיר ולבחון באופן ביקורתי את השימושים האפשריים בתקשוב בהוראה ובלמידה. וכן עוסק בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי הוראה ולמידה תוך ניתוח הגורמים המשפיעים על התפתחות בית ספר מקוון.

חינוך ודמוקרטיה

השיעור מכוון להביא להבנת הצרכים החברתיים עליהם נשען החינוך לדמוקרטיה, ניתוח הגורמים המשפיעים על אזרחות דמוקרטית והכרת מודלים המתארים את הקשרים ביניהם, הבנת תפקידו של בית-הספר כסוכן חיברות וכזירה להתנסות בדמוקרטיה, הכרת הדרכים בהן ניתן למנף אזרחות דמוקרטית במסגרת הבית-ספרית, הכרה וניתוח של שיטות הוראה וסביבות למידה המקדמות אזרחות דמוקרטית, ניתוח והערכה של תוצרים של תלמידים ודרכי הפקתם, בזיקה לעקרונות של אזרחות דמוקרטית, דיון על דרכי ההערכה, ודיון בהשלכות מחקרים עכשוויים על החינוך לדמוקרטיה.

חינוך לאזרחות ועיצוב הזהות

השיעור עוסק במחויבות החברתית והערכית של מערכת החינוך, להעניק משמעות לקיום משותף של עדות במדינה רב תרבותית.הוא בוחן את תפיסת הרב-תרבותיות בחברה ובבית-הספר ואת השלכתה על עיצוב הזהותורמת האזרחות בקרב  התלמידים. דגש מיוחד מושם על בחינת מיקומה של המערכת הבית ספרית הדרוזית והשפעתה על עיצוב זהותם, אישיותם, ורמת האזרחות שלהם.

כתיבה תקינה ולקויה

השיעור מקנה לסטודנט ידע על תהליכי הקריאה בהיבטים התקינים והלקויים. הוא יציג ליקויי קריאה, דרכי הערכה ואבחון, ושיטות הוראה וטיפול. בנוסף, תידון התפתחות הקריאה של הילד והגורמים המעורבים בתהליך רכישת הקריאה. ייסקרו היבטים שונים של פעילות הקריאה. ראשית, יוגדרו המרכיבים הפסיכומוטוריים, הקוגניטיביים והרגשיים המשפיעים על רכישה והפניית קריאה תקינה. לאחר מכן יתוארו ליקויים ספציפיים בקריאה תוך התייחסות למקור של כל ליקוי. דגש מיוחד יושם על כלים דיאגנוסטיים ודרכי טיפול. כן יוצגו הגישות השונות להוראת הקריאה.

מבוא לטכנולוגיית המידע

בשיעור מוצגים מושגים בסיסיים מעולם המחשבים, עקרונות ויישומיהם בהוראה, תוכנות המיועדות להוראה ולמידה, קריטריונים להערכת חומרי למידה ממוחשבים, ופיתוח מיומנויות להכנת חומרי למידה באמצעות מחשב.

מהי יצירתיות?

השיעור מציג היבטים עדכניים של יצירתיות הקשורים לעשייה של הסטודנטים בעתיד תוך הבחנה בין ארבעה מרכיבים: האדם או האישיות היצירתית, התהליך (הקוגניטיבי) שמחולל חשיבה יצירתית, היבטים של סביבה תומכת או מעכבת ומונעת ביטוי יצירתי, והאופן בו החברה והפרט מעריכים תוצר כיצירתי. כן נעסוק בשאלה איך אפשר למדוד ולהעריך את הביטוי היצירתי.

מוטיבציה ללמידה וההקשר החברתי של בית הספר

השיעור מספק הזדמנויות למידה על עקרונות ותהליכים פסיכולוגיים בחינוך ומעודד חשיבה ביקורתית על תהליכים חינוכיים ועל תיאוריות פסיכולוגיות. כן עוסק השיעור במוטיבציה ללמידה בהקשר החברתי בבית-הספר.

מניעת אלימות

השיעור מציג ידע על אלימות כפי שהיא מתבטאת בתחומים שונים בחברה. הוא דן בהסברים הפסיכולוגיים של התופעה מתוך התייחסות לכעס כמקדים אלימות, לאלימות כלפי פנים וכלפי חוץ. כן בוחן השיעור את התופעה גם  מהיבט חברתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוך בתי-ספר בין הילדים, בבתים בין הורים וילדים, ובין גברים ונשים. הוא מציע דרכים להתמודדות עם האלימות וצמצום שכיחותה.

שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים

השיעור מקנה רקע תיאורטי על יחס החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושונות חברתית, רפואית או לימודית. הוא מסייע לגבש הבנה ודעות חיוביות כלפי אנשים בעלי צרכים מיוחדים, להכיר את  התאוריות על סטיגמה, נורמליזציה, ותיוג, המסייעות להבנה של תופעות חברתיות הקשורות בהן. עוד הוא מסייע להכיר את דרכי השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ושיטות הוראה ודרכי עבודה המקדמות את השילוב של כל הילדים בכיתה ההטרוגנית.

פרקים בספרות החינוך היהודי

השיעור בוחן את הקשר בין התלמיד, הרב והמורה במקורות חז"ל.
לעמוד השער של החוג לחינוך
חזרה לעמוד ראשי תואר ראשון
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |