מצא אותנו:
לימודים רב-תחומיים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

לימודים רב-תחומיים

מטרת הלימודים

מטרת לימודי תואר ראשון רב-תחומי * היא להקנות לסטודנטים השכלה אקדמית רחבה.
בוגרים בעלי הישגים גבוהים יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר שני.
הבוגרים יוכלו להשתלב במוסדות הקהילה והרשויות המקומיות, וכן בשירות הממשלתי והציבורי, במגוון תפקידי שטח ותפקידים ניהוליים.
 
ראש החוג: פרופ' יובל וולף
מתאם אקדמי: ד"ר חיים שפרבר
 

מבנה הלימודים: תואר רב תחומי * חד-חוגי

הלימודים כוללים ארבע חטיבות לימוד: שלוש חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 28 נקודות. כן יש לצבור 8 נקודות בקורסים מתודולוגים.
סך הכל יש לצבור 120 נקודות זכות בתואר זה.
 

מבנה הלימודים: תואר רב תחומי * דו-חוגי

הלימודים כוללים שלוש חטיבות לימוד: שתי חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 20 נקודות. סך הכל יש לצבור 60 נקודות זכות בתואר זה.
 

.B.A רב-תחומי * במספר מסלולים נבחרים לפי בחירתכם:

 
 
 
 

פירוט המסלולים הנבחרים:

חינוך וסוציולוגיה

חינוך וסוציולוגיה
מסלול לימודים זה משלב בין פיתוח דרכי חשיבה בחינוך, היבטים פסיכולוגים וסוציולוגים של החינוך ושל התנהגות חברתית מגיל צעיר.

בשילוב עם 2 חטיבות נוספות לבחירה:
1. משאבי אנוש
2. מדעי הרוח
 

סוציולוגיה וקרימינולוגיה

סוציולוגיה וקרימינולוגיה
מסלול לימודים זה משלב בין חקר ההתנהגות האנושית החברתית וחקר ההתנהגות העבריינית שעניינה הבנת מעשים והתנהגויות בעלי אופי פלילי. מסלול זה מאפשר ראייה רחבה ומקיפה על ההתנהגות האנושית על שלל גווניה.
 
בשילוב עם 2 חטיבות נוספות לבחירה:
1. משאבי אנוש
2. מדעי הרוח
 

כלכלה מנהל עסקים ומשאבי אנוש

כלכלה מנהל עסקים ומשאבי אנוש
מסלול לימודים זה מקנה לסטודנטים יכולת הבנה וניתוח סיטואציות ניהוליות ומקסום פוטנציאל ההון האנושי כחלק מהתפיסה הכוללת של ניהול בארגון.

בשילוב עם 2 חטיבות נוספות לבחירה:
1. מדעי המדינה או
קרימינולוגיה או סוציולוגיה
2. מדעי הרוח
 

מנהל מדיניות ציבורית ומשאבי אנוש

מדעי המדינה- מנהל מדיניות ציבורית ומשאבי אנוש
מסלול לימודים זה משלב בתוכו ידע הן בניהול במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.
נושאים אלו מתמקדים בתורת הארגון, ניהול עובדים, תהליכי קבלת החלטות,
עמידה ביעדים וקריטריונים כלכליים, התנהגות ארגונית ועוד.
 
בשילוב עם 2 חטיבות נוספות לבחירה:
1. כלכלה מנהל עסקים או
קרימינולוגיה
2. מדעי הרוח
 

 

פירוט החטיבות

מדעי החברה

 

קרימינולוגיה:

קרימינולוגיה היא תורת הפשע שעניינה הבנת מעשים והתנהגויות המוגדרים מבחינה חברתית, משפטית או קלינית כסוטים ואשר להם אופי של פגיעה. מטרת הקרימינולוגיה לחקור ולהבין את ההתנהגות הסוטה, ללמוד על הגורמים המובילים לעבריינות ולפתח כלים להתמודדות עם ההתנהגות העבריינית בהיבט משפטי, הענישתי והטיפולי. במסגרת הלימודים בחטיבה נחשף הסטודנט למכלול ההיבטים של תופעת הסטייה- חריגות ועבריינות כאשר הקורסים הנלמדים משקפים את הגישות השונות.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: תיאוריות בקרימינולוגיה, תורת הענישה ועבירות צווארון לבן.
 

חינוך:

מטרת החטיבה היא להקנות השכלה אקדמית רחבה בתחום החינוך ולפתח דרכי חשיבה בחינוך. ידגש מיוחד יושם על נושאים הבאים: תורת החינוך מהי?; היבטים פסיכולוגים וסוציולוגים של החינוך; תכנון והערכה של תכניות לימודים. כמו כן יוכלו הסטודנטים לבחור בקורסים העוסקים בילד בעל הצרכים המיוחדים ובאוריינות.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: מבוא לתורת החינוך וההוראה, יסודות בפסיכולוגיה חינוכית ומבוא לילד המיוחד.
 

משאבי אנוש:

מטרת החטיבה במשאבי אנוש היא להקנות ידע ולהרחיב אופקים בתחום של ניהול משאבי אנוש. הדגש בלימודים הוא על ניהול משאבי אנוש כחלק מהתפיסה הכוללת של ניהול, עם התייחסות הן למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי. הלומדים ייפגשו תפיסות השונות של ניהול עובדים במגזר הציבורי והפרטי, תהליכים היסטוריים בהתפתחות ניהול עובדים בארץ ובעולם, וייחשפו לבעיות של קבלות החלטות, מיון עובדים, יחסי עבודה  והתנהגות ארגונית.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: יחסי עובדים וניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית א+ב, ניהול עובדים בשירות הציבורי וקבלת החלטות.
 

כלכלה ומינהל עסקים:

מטרת החטיבה היא הקניית ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של משקים לאומיים ושל היחידות הכלכליות המרכיבות משקים אלו. הלימודים מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות והתפתחויות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט. תכנית הלימודים בחטיבה משלבת ידע החל מרמת המיקרו של משקי הבית וחברות עסקיות וכלה ברמת המאקרו של הכלכלה הלאומית והבינלאומית. דגש מיוחד יושם על למידת היבטים שונים של מנהל עסקים.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: מבוא לכלכלה א+ב, יסודות החשבונאות, יסודות המימון וכלכלת ישראל.
 

לימודי סוציולוגיה:

אשכול סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
מטרת האשכול היא להקנות כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, כאשר במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית ובפרט על החברה הישראלית.
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, החברה הישראלית ואתניות בישראל – עבר והווה.
 
אשכול סוציולוגיה ותקשורת
מטרת האשכול היא הקניית כלי חשיבה להבנת התהליכים החברתיים  במציאות של תקשורת מורכבת ומגוונת בחברה פוסט מודרנית. יושם דגש על ניתוח תפקידם של כלי התקשורת בחברה ובמיוחד תפקידן של רשתות חברתיות במערך האינטרנט והשפעתו על התרבות העולמית בכלל והתרבות הישראלית בפרט.
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: תקשורת ופוליטיקה, אתיקה בתקשורת ובמידע ורשתות וירטואליות.
 

לימודי מדע המדינה:

אשכול מדע המדינה ויחסים בינלאומיים:
מטרת האשכול במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים הינה שילוב לימודים הפותחים אופקים להבנת החברה, המדינה והעולם בהם אנו חיים, המוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים הפועלים בו. לימודי מדעי המדינה הינם לימודי מחשבה מדינית, ממשל ופוליטיקה,  יחסים בין לאומיים, ומשטר בישראל, המאפשרים להבין לעומק ואף ליישם את הידע במגוון עשיר של נושאים.
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: מבוא לממשל ופוליטיקה, מבוא ליחסים בינלאומיים והמערכת הפוליטית הישראלית.
 
אשכול מדיניות ומנהל ציבורי:
מטרת האשכול במדיניות ומינהל ציבורי להקנות ללומד הבנה של המערך של המינהל הציבורי ושל תהליכי קבלת ההחלטות במגזרי הציבורי בכלל ובישראל בפרט. המנהל הציבורי עובר תהליך של התמקצעות ואקדמיזציה במטרה להתמודד עם האתגרים המורכבים בפניהם הוא עומד. תכנית הלימודים באשכול מדיניות ומנהל ציבורי מתמקדת בתורת הארגון, ניהול משאבי אנוש, עמידה ביעדים וקריטריונים כלכליים. כן מוצגות בפני הסטודנטים סוגיות ייחודיות למינהל הציבורי כמו מחויבות לרווחת הציבור, נגישות לציבור, ועוד.
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: מבוא למינהל ציבורי, מבוא למדיניות ציבורית ומבוא לשלטון מקומי.
 
 

מדעי הרוח

 

לימודי המזרח התיכון:

מטרת חטיבת המזרח התיכון היא להכיר את תולדותיהם של עמי האזור ותרבותם מראשית האסלאם ועד ימינו אלה. לימודי המזרח התיכון יאפשרו לסטודנטים לעמוד על ההתפתחויות הפוליטיות, הזרמים החברתיים והדתיים הקיימים בעולם הערבי ולהבין טוב יותר את יחסי הגומלין בין המזרח למערב בימינו.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה, מבוא לתולדות האיסלאם ופוליטיקה, איסלאם ומקומות קדושים במזרח התיכון.
 

לימודי התיאטרון:

חטיבת לימודי תיאטרון מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק, כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית שחקנים, במאים ואנשי חינוך, ומטרתה הינה הכשרה אקדמית לאנשי חינוך בתחומי התיאטרון והדרמה, במאי קהילה ובית ספר בתחום הדרמה.
בין הקורסים הנלמדים בחטיבה זו: תולדות התיאטרון, מבוא לתיאטרון ישראלי ופרוייקט התנסות בתיאטרון בקהילה.
 

לימודי תולדות מדינת ישראל:

מטרת החטיבה להציג בפני הסטודנט קווים עיקריים בתולדות עם ישראל. בחטיבה מוצעים שני אשכולות לימוד: הסטודנט יבחר ללמוד באשכול אחד בלבד.
 
אשכול היסטוריה של עם ישראל:
אשכול לימודים זה יציג לסטודנט מבואות לתולדות ישראל בשלוש תקופות: תקופת המקרא, תקופת הבית השני (כולל תקופת המשנה והתלמוד, ותקופת העת החדשה (מהעת החדשה המוקדמת ועד סוף המאה ה-19).
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: מבוא לתולדות עם ישראל בתקופת המקרא, מבוא לתולדות עם ישראל בעת החדשה, לאומיות, תפוצה וגלותיות בהיסטוריה היהודית בעת החדשה.
 
אשכול היסטוריה של עם ישראל בהדגש לימוד השואה:
אשכול לימודים זה יקנה לסטודנט הבנה מעמיקה של הרקע, הגורמים וההיסטוריה של השואה.
בין הקורסים הנלמדים באשכול זה: התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים 1933-1945, חיי יום יום בגטאות וילדות בצל ההשמדה.
 

לימודי תרבות:

מטרת החטיבה היא להכיר לסטודנט היבטים שונים וגוונים של לימודי תרבות. הסטודנט ילמד קורס מבואי לתחום בהיקף של 4 נקודות זכות. כמו כן יבחר הסטודנט שני אשכולות לימוד מבין האשכולות הבאים:
 
אשכול  בתרבות המערב:
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה ובהתפתחותה של תרבות החברה המערבית מראשיתה ועד ימינו.
בין הקורסים הנלמדים באשכול תרבות המערב: התרבות הקלאסית ומורשתה, סוגיות בפילוסופיה מודרנית ומפמיניזם ללימודי מגדר .
 
אשכול בתרבות האיסלאם:
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות האיסלאם מראשיתו ועד ימינו.
בין הקורסים הנלמדים באשכול תרבות האיסלאם: מבוא לתרבות האסלם א+ב, דתיות ומודרניות בחברה המוסלמית והבדואים - ייחוד תרבותי וחברתי.
 
אשכול  בתרבות עם ישראל:
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות עם ישראל מראשיתה ועד ימינו.
בין הקורסים הנלמדים באשכול תרבות עם ישראל: מבוא למקרא, נשים במקרא והמודרניזציה והשפעותיה על החברה היהודית 1914-1750 .
 
אשכול בלימודי שימור:
מטרת האשכול בלימודי שימור להקנות לסטודנט ידע וכלים בשימור התרבות החומרית.
בין הקורסים הנלמדים באשכול לימודי שימור: מבוא לשימור, תולדות האדריכלות בעת העתיקה ומורשת שימור ופיתוח בחופי ישראל.
 
אשכול בלימודי תיאטרון:
מטרת האשכול בלימודי תיאטרון היא להקנות לסטודנט ידע בתרבות התיאטרון תוך דגש על תיאטרון קהילתי.
בין הקורסים הנלמדים באשכול לימודי תיאטרון: תולדות התיאטרון והקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר.
 
 

פרטי התקשרות עם רכזי החוג או יועץ אקדמי

המתעניינים מוזמנים לפנות אל רכזי החוג:
רונה פיס: טלפון ישיר- 04-9015-375, דוא"ל- ronaf@wgalil.ac.il
נטע לוי: טלפון ישיר- 04-9015-214, דוא"ל- netal@wgalil.ac.il

 
ליצירת קשר עם יועץ אקדמי : info@wgalil.ac.il או בטלפון 1-800-50-11-50
 
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
 
 
 

בואו להכיר את מסלול הלימודים הרב-תחומיים

© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |