מצא אותנו:
קורסים נלמדים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

קורסים נלמדים

קורסים נלמדים בתואר ראשון בכלכלה

מבוא לכלכלה: מאקרו

מטרת הקורס: הצגת השיקולים העומדים בפני המשק כולו ובבעיות מצרפיות כגון מאזן תשלומים, תקציב המדינה, אבטלה, אינפלציה ועוד.

מבוא לכלכלה: מיקרו

מטרת הקורס: הקניית המכשירים האנליטיים הבסיסיים: מושגי יסוד, ויתור אלטרנטיבי, היצע וביקוש, ענף תחרותי,שוק גורמי יצור, ענף לא תחרותי, התערבות ממשלה.

מימון הפירמה

מטרת הקורס: הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע בנושאי מימון פרויקטים ורכישת מיומנות בפתרון בעיות מימוניות בתנאי ודאות. הקורס יעסוק בעקרונות הערכת שווי של נכסים פיננסיים וריאליים. נעסוק בחישובי ערך נוכחי ועתידי של חיסכון, הלוואות לסוגיהן, נדון בקריטריונים ובמדדים לקביעת כדאיות ההשקעה בנכסים ריאליים ובדיקת ההצדקה הכלכלית לקבלת או דחיית פרויקטים. בנוסף, נלמד כלים לזיהוי עלויות מקורות המימון הזמינים לחברה. החלק האחרון של הקורס יעסוק בהערכת תזרימי מזומנים הנובעים מפרויקטים המוסיפים שווי לפירמה וגורמים המשפיעים על בנית התזרים. 

מבוא לתורת המשחקים

מטרת הקורס: כל מצב שבו פרטים נדרשים לקבל החלטה, והתשלום לכל פרט תלוי גם בהחלטות שנעשו על ידי הפרטים האחרים נקרא משחק. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות בתורת המשחקים המשמשים לניתוח תהליכים כלכליים ועסקיים.

יסודות החשבונאות

מטרת הקורס: הקורס נועד להקנות למשתמשים עתידיים במידע פיננסי שאינם חשבונאים הבנה כללית בנושאי מפתח מעשיים בתחום החשבונאות הפיננסית. הקורס יקנה לסטודנט יכולת קריאה מושכלת של דוחות כספיים העיקריים המשמשים בסיס לקבלת החלטות עסקיות.
הנושאים בקורס ילמדו על פי התקינה החשבונאית החדשה בישראל אשר מבוססת על התקינה הבינלאומית.

מבוא לאקונומטריקה

מטרת הקורס: להקנות לסטודנטים ידע בשיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה. בקורס יושם דגש על שיטת הריבועים הפחותים, רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה, וכן יעשו מבחנים סטטיסטיים לבחינת טיב ההתאמה של הפרמטרים הנאמדים. בתרגילים ובעבודות ייעשה שימוש בתוכנות סטטיסטיות מתקדמות.

ניתוח ניירות ערך ושוקי הון

מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי בנושא השקעות בשוק ההון, וההחלטות שעל המשקיע לקבל.

בניית תכנית עסקית

מטרת הקורס: להקנות לסטודנטים היכרות ראשונית ובסיסית בניהול חברות הזנק. הקורס מכסה את מגוון הנושאים העיקריים הקשורים ביזום, הקמה, וניהול חברות הזנק טכנולוגיות. הקורס  כולל תרגול מעשי של כתיבת תוכנית עסקית, הכנת מצגת לגיוס הון ראשוני, ניהול מו"מ עם משקיעים וקרנות הון סיכון. במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים לבנות בצוותים תכניות עסקיות למיזמים חדשים או לצורך תכנון פרויקטים חדשים בארגונים קיימים.
 
 

יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה

מטרת הקורס: הקורס עוסק בהשפעת הגלובליזציה על מערכות יחסי עבודה בעולם ובהשפעתה על מעמדם של האיגודים ועל יכולתם להגן על תנאי העבודה והשכר בעידן הגלובלי.  בקורס יידונו השינויים שחלו במערכות יחסי עבודה בעולם, תפקידי האיגודים ודרכי הפעולה של האיגודים בכלכלה הגלובלית, היווצרותם של איגודי עובדים בינלאומיים, מערכות יחסי עבודה בחברות רב לאומיות והתמורות שחלו במדיניות יחסי עבודה במדינות שונות.

התנהגות צרכנים

מטרת הקורס: הקניית ידע והבנה של מושגים בסיסיים, תיאוריות, ומודלים בהתנהגות הצרכן. פיתוח הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ע"י חקר תיאוריות חברתיות ופסיכולוגיות רלבנטיות. ניתוח תהליך קבלת החלטות הצרכן בסיטואציות שונות, וכן הקניית היכולת לפתח מודל קבלת החלטות בסיסי למוצר/ מותג ספציפי. רכישה ויישום של מסגרת לניתוח בעיות שונות בהתנהגות הצרכן.
 

כלכלה ומימון התנהגותי

מטרת הקורס : הקניית ידע בגישת הכלכלה והמימון ההתנהגותי. הזרם ההתנהגותי בתורת המימון (Behavioral finance) חוקר את ההשלכות של "הרציונאליות המוגבלת"  (Bounded rationality) של משקיעים על קבלת החלטות ממוניות ועל המסחר בשווקים פיננסיים. בפרט, עוסק התחום בפסיכולוגיה של קבלת החלטות פיננסיות ובהשלכות של "הטיות פסיכולוגיות" של מקבלי ההחלטות על השווקים הפיננסיים, מחירי ניירות הערך וקבלת החלטות השקעה. במסגרת הקורס יוצגו נושאים נבחרים בתחום ה-Behavioral finance, וייסקרו מאמרים קלאסיים ועדכניים מהתחום.

קבלת החלטות

מטרת הקורס: הקניית רקע תיאורטי וכלי ניתוח מעשיים בקבלת החלטות, בעיקר ניהוליות, בשלושה מעגלים: היחיד, הקבוצה והארגון על רקע תנאים וסביבות החלטה שונות: ודאית, לא ודאית ובתנאי סיכון.
יוצגו תיאוריות שמקורן בתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה קוגנטיבית, אבולוציונית, חברתית וכלכלה ותתואר ההסכמה (כמו גם חוסר ההסכמה) בין התיאוריות השונות. יוצגו מודלים ישומיים בקבלת החלטות ויבחנו היוריסטיקות ("כללי אצבע") בהקשר של מודלים אלה.

מחקר שווקים

מטרת הקורס: הקורס יקנה לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות חקר שווקים: תכנון, ביצוע וניתוח של מחקרי שוק. במסגרת הקורס ידונו שיטות לאיסוף נתונים ושיטות סטטיסטיות לניתוח הנתונים והפקת משמעויות. דגש מיוחד יושם על הקניית ניסיון מעשי לסטודנטים בביצוע מחקרי שוק.

נושאים נבחרים בכלכלת עבודה

מטרת הקורס: הקורס יציג ניתוח תהליכים כלכליים המתרחשים בשוק העבודה ברמת הפרט וברמת הכלל. הקורס יעסוק בהחלטות היצע העבודה של גברים ונשים בנפרד וכן בהחלטות היצע העבודה המתקבלות במשק בית. יערך דיון בהחלטות היצע העבודה לאורך מחזור החיים ובהשפעת קיום ביטוח לאומי ופנסיה על החלטות אלה. יידון פער השכר שבין המינים ואפליית שכר על רקע  של הבדלים אתניים. יוצג הקשר בין החלטות השקעה בהשכלה  לבין היצע העבודה של הפרט על פני מחזור החיים. יערך ניתוח של החלטות קליטת עובדים על ידי פירמות ומדיניות הכשרת עובדים.

אופציות וחוזים עתידיים

מטרת הקורס: להכיר את מבנה השוק, את המכשירים הפיננסיים ואת דרכי החישוב של הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים פיננסים תוך הרחבת הידע התיאורטי והמעשי בתחום כדאיות השקעה בתנאי סיכון. ללמוד את נושא הנגזרות הפיננסיות, תוך שימת דגש על אופציות וחוזים עתידיים ועל ההיבטים המעשיים שבמסחר בהם. הקורס משלב בין לימוד תיאורטי של אסטרטגיות ותמחור נגזרות לבין תרגול מעשי של מסחר בנגזרות.

שיווק בינלאומי

מטרת הקורס: חלקו הראשון של הקורס יעסוק בסוגיות הקלאסיות הנוגעות לסביבת השוק הבינלאומי:
תרבות, מסורת, כלכלה, ואקלים פוליטי; אסטרטגיות של חדירה לשווקים הגלובליים; והתאמת תמהיל השיווק לצרכיו המיוחדים של הלקוח הבינלאומי.
החלק השני יתמקד בשאלת ההשגה של יתרון בזירה הגלובלית. לשם כך תוצג האבולוציה בהתפתחות החשיבה הכלכלית-שיווקית מימיAdam Smith  עד מודל היתרון התחרותי של Porter.

מבוא להנה"ח וחישובים מסחריים

מטרת הקורס: הקניית מושגי יסוד בהנהלת חשבונות ובחישובים מסחריים, נושאים שאינם נלמדים במסגרות אקדמיות. הכנה מיטבית של הסטודנטים לקראת בחינת ה"פטור" בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים, המשמשת דרישה מוקדמת ללימודי התמחות בחשבונאות ומתן בסיס כמותי מוצק ויסודות איתנים להמשך לימודי החשבונאות והמימון.

מבוא לחקר ביצועים

מטרת הקורס: חקר ביצועים הוא תחום העוסק בקבלת החלטות אופטימליות בבעיות ממשיות במערכות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות (הסתברותיות) באמצעות ייצוגן במודלים מתמטיים. רוב היישומים של חקר ביצועים בתחומים השונים מתאפיינים בצורך בהקצאה אופטימלית של משאבים, שכמותם מוגבלת, בין פעילויות שונות.

פרקטיקום

מטרת הקורס: בית הספר לניהול שם דגש על מצוינות אקדמית מצד אחד ועל רכישת כלים יישומיים בניהול ובכלכלה מצד שני.
גולת הכותרת של ההכשרה היישומית היא בתכנית הפרקטיקום בשנה השלישית ללימודים, בה אנו מאפשרים לסטודנטים להיחשף לארגונים עצמם, לצפות ולהשתתף בתהליך הניהול בחברות וארגונים בצפון.
 
 
 

המתעניינים מוזמנים לפנות אל רכזי החוג באמצעות הדוא"ל:
מר אמנון קולמוש
גב' רחל מהרש"ק-נחום

מידע נוסף אודות לימודי כלכלה:
לעמוד הראשי בנושא לימודי כלכלה
תכנית לימודים לתואר בכלכלה
סגל התחום בלימודי כלכלה
תנאי קבלה לתואר ראשון בכלכלה
למידע על מלגת עידוד למסלולי הלימוד לתואר ראשון בבי"ס לניהול

נושאים קשורים נוספים:
לימודי ניהול לתואר ראשון (חד חוגי)
לימודי כלכלה וניהול לתואר ראשון (דו חוגי)
לעמוד הראשי בנושא
תואר ראשון
ייעוץ לימודים אקדמיים במייל או בטלפון: 1-800-50-11-50.

© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |