מצא אותנו:
זכויות סטודנטית בהריון ולאחר הלידה
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: דקנט

זכויות סטודנטית בהריון ולאחר הלידה

זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה - ("סטודנטית זכאית" הינה סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך הסמסטר או בחופשת לידה) הכל מגובה באישורים רפואיים.
 
היעדרויות משיעורים
"סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית אפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.
 
מטלות
"סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות בתאריכים שנקבעו, רשאית להגיש את המטלות באיחור של שבעה שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית" (בהתאם להחלטת המרצה ובתאום אתו) עבור הגשת המטלות במועד החדש שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.
 
בחינות
"סטודנטית זכאית" שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה תבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים.
לסטודנטית בהריון תוכל לקבל אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה
לסטודנטית בהריון תינתן תוספת זמן של חצי שעה בבחינה.
סטודנטית לאחר לידה רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ"ל, במועדי הבחינות המקובלים.
 
ביטול קורס או דחייתו
סטודנטית לאחר לידה תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה, ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.
 
הקפאת לימודים
סטודנטית לאחר לידה רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.
 
בני זוג לסטודנטים לאחר לידה
יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים וכן זכאים למועד בחינה נוסף במידה ולא השתתפו בבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.
 
מועד סיום התואר
מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות,ללא תשלום תקורה עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.
 
חנייה
סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה.
 
כרטיסי צילום
"סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עם לתיקרה של 40 צילומים ליום היעדרות.
 
פרסים ומענקי הצטיינות
פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססים על ציונים ועל משך תקופת סיום הלימודים יחושבו לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.
 
חדר הנקה
חדר הנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים. מצויד בכורסת הנקה נוחה, משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור. בשעות עבודת המזכירה ניתן להיכנס ללא תאום, לאחר שעות העבודה יש לתאם מראש קבלת המפתח.
 
 
קישורים נוספים:
 
 
עופרית איטקיס עו"ס במשרד הדקן הינה רכזת הטיפול בסטודנטיות הזכאיות.
את האישורים הרפואיים יש למסור לה וכן לפנות אליה עם כל שאלה/בעיה המתעוררת בנושא זה. הרכזת תטפל בתלונות של "סטודנטיות זכאיות" במידה וזכויותיהן אינן ממומשות.
טל. 04-9015283  |  מייל  OfritI@wgalil.ac.il 
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |