מצא אותנו:
נוהל למניעת הטרדה מינית
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: דקנט

נוהל למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק – החוק אוסר הטרדה מינית מכל סוג והמטריד צפוי לעונש.

המכללה האקדמית גליל מערבי פועלת מתוך כבוד הדדי, מחויבות לערכים של רגישות  והגינות כלפי הסטודנטים, העובדים, המרצים, הלקוחות , הספקים וכל מי שאנו באים איתם במגע במסגרת העבודה והלימודים.
 
במכללה קיימת מדיניות ברורה שמטרתה למנוע מקרים של הטרדה מינית, לברר ולטפל בכל מקרה לגופו, באופן רציני, מהיר ודיסקרטי כדי להבטיח שכל אחד ואחת  ימשיכו להרגיש בטוחים בקמפוס, ביטחון  אשר יוכל לסייע למיצוי מלא של חווית הלמידה והעבודה.
 
הטרדה מינית מהי?
הטרדה מינית הינה כל התנהגות של אדם  בעלת אופי מיני ושיש בה כדי לפגוע באדם אחר. הטרדה מינית יכולה להתבטא באופנים שונים:
1. דיבורים , רמזים, בקשות  או הצעות על רקע מיני.
2. נעיצת מבטים  באברי גוף אינטימיים, קריצה, סימון בתנועה וכו'
3. אופני התנהגות: ניסיונות להשגת טובות מיניות בתמורה להבטחה לתמורה חומרית, לחץ ואיומים ו/או שימוש   באלימות על רקע מיני. 
4. הצעות או התייחסויות ע"י בעל מרות המופנות לעובד/ת הכפוף/פה אליו גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
א. לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה (מנהל – עובד הכפוף לו)
ב. לסטודנט או לתלמיד, הלומד במוסד המקנה השכלה (בחוק זה - מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים (מרצה - סטודנט)

 הטרדה מינית על פי חוק:
על פי החוק, הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר. הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:
1. סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
2. מעשים מגונים לשם גירוי,סיפוק או ביזוי מיניים, לרבות חשיפת הגוף ללא הסכמת הזולת.
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם - כאשר האדם אליו הן מופנות הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או התייחסויות אלו.
4. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית.
5. התנכלות היא פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על רקע ההטרדה המינית.
פירושו - כאשר המטריד, או כל אדם אחר, נוקט באמצעים כלשהם על מנת לפגוע במוטרדת, כיוון שסירבה או התנגדה להתנהגות המטרידה, או כי התלוננה על המטריד, או כי הגישה תביעה כנגד המטריד, או מכל סיבה אחרת, הקשורה בהטרדה מינית - כל אלה נחשבים למעשה התנכלות. 
6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 
על פי החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998, קיים איסור על הטרדה מינית או כל התנכלות בעקבות ההטרדה. החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת מ 3 הדרכים (בנפרד או ביחד):
1. טיפול באחריות מקום העבודה או הלימודים – הגשת תלונה באמצעות האחראית* על מניעת הטרדה מינית (בעבודה או בלימודים)
2. טיפול פלילי, דרך תלונה במשטרה.
3. טיפול אזרחי, דרך תביעות אזרחיות.
 
*אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית בקמפוס או אם חווית הטרדה מינית בקמפוס יש למי לפנות!
בכל שאלה,עצה, בקשה ניתן לפנות לעופרית איטקיס, עובדת סוציאלית, במשרד הדקנט בימים א', ב', ד'.
טל. 04-9015283  |  מייל  OfritI@wgalil.ac.il 
פרטיות מובטחת.
 
 
קישורים שימושיים:
 
1202- מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית
ויצ'ו- תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל
נעמ'ת- תנועת נשים עובדות ומתנדבות
גלובס- 10 טיפים איך לא להקלע לסיטואציה של הטרדה מינית
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |