מצא אותנו:
תכנית הלימודים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: לימודי תואר ראשון

תכנית הלימודים

לימודי קרימינולוגיה לתואר B.A - תכנית לימודים:

מסלול חד חוגי
 
שנה א'
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'
4
4
תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'- תרגיל
4
2
מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
4
4
מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'- תרגיל
2
1
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
4
4
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב-תרגיל
2
1
דרכי הענישה הפלילית א'+ב'
4
4
כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
1
1
דיני עונשין א'
2
2
דיני עונשין ב'
2
2
קורסי בחירה
12
12
קורס העשרה
2
2

שנה ב'
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
4
4
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'- תרגיל
2
1
מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'
4
4
שיטות מחקר א'+ב'
4
4
שיטות מחקר א'+ב'- תרגיל
2
1
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
2
2
פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
4
4
תיאוריות של האישיות
2
2
קורסי בחירה
12
12
קורס העשרה
2
2
1 סמינריון עיוני
4
4
 

שנה ג'
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
ויקטימולוגיה א'+ב'
4
4
סטייה חברתית א'+ב'
4
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'*
4
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'
2
1
חברה ישראלית א'+ב'
4
4
קורסי בחירה
14
14
קורס העשרה
2
2
2 סמינריונים מחקריים
8
8
 
סמינריונים
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
סוגיות במוסדות כוללניים – סמינריון עיוני
4
4
עבירות ועבריינים – סמינריון מחקר
4
4
מימדים של אלימות סמינריון מחקר
4
4
 
קורסי בחירה
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
מודלים של טיפול בעבריין
4
4
עבירות מין
2
2
פשע מאורגן
2
2
אקולוגיה של פשיעה
4
4
המשטרה בעידן המודרני
4
4
פשיעה והזדקנות
2
2
מגדר פשיעה וקורבנות
2
2
סמים מסוכנים
2
2
רב תרבותיות ופשיעה
2
2
סוציולוגיה של עבריינות וסטיה
4
4
עבירות צווארון לבן
2
2
מערכות אכיפת החוק ובתי משפט בישראל
4
4
פסיכולוגיה של הפשיעה
4
4
הערכת מסוכנות
2
2
עבריינות נוער
4
4
 
קורסי העשרה
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
משפחה ופשיעה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה ה-19 וראשית המאה ה-20
2
2
סוגיות בפילוסופיה מודרנית
2
2
השואה – סוגיות נבחרות
2
2
סוגיות  נבחרות בשאלת מעמדם של ילדים נשים וזקנים על פי מקורות חז"ל
 
2
2
 
 
מסלול דו חוגי
 
שנה א'
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'
4
4
תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'
4
2
מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
4
4
מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
2
1
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
4
4
מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
2
1
דרכי הענישה הפלילית א'+ב'
4
4
כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
1
1
 
שנה ב'
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
4
4
מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
2
1
שיטות מחקר א'+ב'
4
4
שיטות מחקר א'+ב'
2
1
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
2
2
פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
4
4
1 סמינריון עיוני
4
4
 
 
שנה ג'
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
סטיה חברתית א'+ב'
4
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'
4
4
מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות א'+ב'
2
1
קורסי בחירה
6
6
1 סמינריון מחקרי
4
4
 
סמינריונים
 
שם הקורס
שש"ס
נ"ז
סוגיות במוסדות כוללניים – סמינריון עיוני
4
4
עבירות ועבריינים – סמינריון מחקר
4
4
מימדים של אלימות סמינריון מחקר
4
4
 
 
המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.


ייעוץ לימודים אקדמיים במייל או בטלפון: 1-800-50-11-50.
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |